15/6-12

08.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-12. Brønnen er om lag 12 kilometer nord for Sleipner Vest i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i bergarter av nedre jura og trias alder (Sleipnerformasjonen og Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en fire meter kolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i Sleipner- og Skagerrakformasjonene. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og det er ikke av økonomisk interesse.

15/6-12 er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3906 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/6-12 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 429 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/4-2 med Statoil Petroleum AS som operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 08.02.2011

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).