15/6-12

08.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-12. Brønnen er om lag 12 kilometer nord for Sleipner Vest i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i bergarter av nedre jura og trias alder (Sleipnerformasjonen og Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en fire meter kolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i Sleipner- og Skagerrakformasjonene. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og det er ikke av økonomisk interesse.

15/6-12 er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3906 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/6-12 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 429 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/4-2 med Statoil Petroleum AS som operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 08.02.2011