15/6-12

08.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-12. Brønnen er om lag 12 kilometer nord for Sleipner Vest i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i bergarter av nedre jura og trias alder (Sleipnerformasjonen og Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en fire meter kolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i Sleipner- og Skagerrakformasjonene. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og det er ikke av økonomisk interesse.

15/6-12 er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3906 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/6-12 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 429 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/4-2 med Statoil Petroleum AS som operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 08.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.