15/6-12

08.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-12. Brønnen er om lag 12 kilometer nord for Sleipner Vest i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i bergarter av nedre jura og trias alder (Sleipnerformasjonen og Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en fire meter kolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i Sleipner- og Skagerrakformasjonene. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og det er ikke av økonomisk interesse.

15/6-12 er den femte undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12. desember 2003 (TFO 2003). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3906 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/6-12 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til utvinningstillatelse 429 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/4-2 med Statoil Petroleum AS som operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 08.02.2011

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.