15/8-2

12.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 303, avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 15/8-2. Brønnen, som var tørr, ble boret åtte kilometer vest for Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonen). Brønnen påtraff både Hugin- og Sleipnerformasjonen. Reservoarutviklingen i Huginformasjonen var bedre enn forventet, mens Sleipnerformasjonen kom inn som forventet. Brønnen er tørr. Det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 303. Tillatelsen ble tildelt  i TFO 2003.Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4361 meter under havflaten og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer på 119 meters havdyp. Boreinnretningen skal til nordlig del av Nordsjøen, utvinningstillatelse 152,  for å bore undersøkelsesbrønn 33/12-9 S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013