15/9-B-8

08.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 29 og 46, har avsluttet avgrensningen av gass/kondensatfunnet 15/9-B-1 (Beta Vest).

Funnet ble påvist høsten 2009 i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) om lag 1,5 kilometer vest for Sleipner Vestfeltet og fire kilometer fra Sleipner B-plattformen. Funnbrønnen 15/9-B-1 ble boret sør på høyden av Beta Vest strukturen og det var usikkerhet om fordelingen av petroleum nord og vest på strukturen. Før avgrensningsbrønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom seks og 10 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å avgrense 15/9-B-1 funnet. Tre avgrensningsbrønner 15/9-B-8, -8A og -8D ble boret om lag to kilometer nord for funnbrønnen. B-8, som ble boret nede på strukturen, påtraff en 29 meters oljekolonne og en 12 meters gasskolonne i Huginformasjonen. B-8A, dypere på strukturen, var vannfylt. B-8D, mot toppen av strukturen, påtraff en 117 meter gasskolonne i Huginformasjonen. To avgrensningsbrønner 15/9-B-8B og -8C ble boret sør på strukturen nær funnbrønnen 15/9-B-1. B-8B, høyt på strukturen, påtraff en 53 meter gasskolonne i Huginformasjonen, mens B-8C, lengre nede på strukturen, var vannfylt.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpig størrelse på funnet er beregnet til 13 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Gassen har et gass/kondensatforhold på rundt 2000 Sm3/Sm3 og et CO2 innhold på vel 14 prosent, som er høyere enn i Sleipner Vestfeltet. Funnet gjøres klart for produksjon mot Sleipner Vestfeltet.

Utvinningstillatelsene 29 og 46 ble tildelt i henholdsvis 2. og 3. konsesjonsrunde i 1969 og 1976. 15/9-B-8 ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis (hhv) 4000 og 6692 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. 15/9-B-8A, -8B, -8C og 8D ble boret til et vertikalt dyp på hhv 3899, 3701, 3856 og 3700 samt målt dyp på hhv 7418, 6417, 7107 og 5724 meter under havflaten, og alle ble avsluttet i Huginformasjonen. Havdypet er 108 meter. Fire av brønnene er plugget og forlatt, mens 15/9-B-8D på toppen av Beta Vest strukturen blir utvinningsbrønn.

Brønnene ble boret av boreinnretningen West Epsilon som er koblet til Sleipner B-plattformen. I løpet av våren skal riggen demobiliseres og klargjøres for boring av utvinningsbrønner på Gudrunfeltet der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 22.09.2015

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.