15/9-B-8

08.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av Sleipner Vestfeltet i utvinningstillatelsene 29 og 46, har avsluttet avgrensningen av gass/kondensatfunnet 15/9-B-1 (Beta Vest).

Funnet ble påvist høsten 2009 i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) om lag 1,5 kilometer vest for Sleipner Vestfeltet og fire kilometer fra Sleipner B-plattformen. Funnbrønnen 15/9-B-1 ble boret sør på høyden av Beta Vest strukturen og det var usikkerhet om fordelingen av petroleum nord og vest på strukturen. Før avgrensningsbrønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom seks og 10 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnene var å avgrense 15/9-B-1 funnet. Tre avgrensningsbrønner 15/9-B-8, -8A og -8D ble boret om lag to kilometer nord for funnbrønnen. B-8, som ble boret nede på strukturen, påtraff en 29 meters oljekolonne og en 12 meters gasskolonne i Huginformasjonen. B-8A, dypere på strukturen, var vannfylt. B-8D, mot toppen av strukturen, påtraff en 117 meter gasskolonne i Huginformasjonen. To avgrensningsbrønner 15/9-B-8B og -8C ble boret sør på strukturen nær funnbrønnen 15/9-B-1. B-8B, høyt på strukturen, påtraff en 53 meter gasskolonne i Huginformasjonen, mens B-8C, lengre nede på strukturen, var vannfylt.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpig størrelse på funnet er beregnet til 13 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Gassen har et gass/kondensatforhold på rundt 2000 Sm3/Sm3 og et CO2 innhold på vel 14 prosent, som er høyere enn i Sleipner Vestfeltet. Funnet gjøres klart for produksjon mot Sleipner Vestfeltet.

Utvinningstillatelsene 29 og 46 ble tildelt i henholdsvis 2. og 3. konsesjonsrunde i 1969 og 1976. 15/9-B-8 ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis (hhv) 4000 og 6692 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. 15/9-B-8A, -8B, -8C og 8D ble boret til et vertikalt dyp på hhv 3899, 3701, 3856 og 3700 samt målt dyp på hhv 7418, 6417, 7107 og 5724 meter under havflaten, og alle ble avsluttet i Huginformasjonen. Havdypet er 108 meter. Fire av brønnene er plugget og forlatt, mens 15/9-B-8D på toppen av Beta Vest strukturen blir utvinningsbrønn.

Brønnene ble boret av boreinnretningen West Epsilon som er koblet til Sleipner B-plattformen. I løpet av våren skal riggen demobiliseres og klargjøres for boring av utvinningsbrønner på Gudrunfeltet der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 22.09.2015