16/3-4 og 16/3-4 A

18.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A.

Brønnene er boret omlag 30 kilometer øst for 16/1-8 (Luno) funnet og omlagt 6 kilometer sørøst for 16/2-6 (Avaldsnes) funnet.

Hensikten med undersøkelsesbrønnen 16/3-4 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen jura alder. Brønnen påviste en oljekolonne på 13,5 meter i sen jura (Volgian) sandstein av meget god kvalitet. Oljen står i trykkmessig kommunikasjon med brønn 16/2-6. En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 900 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/3-4 A var å undersøke den laterale sandutbredelsen, samt sandkvaliteten i sørvestlig retning. Brønnen påviste en oljekolonne på fire meter i sen jura (Volgian) sandstein over oppsprukket grunnfjell med olje i sprekker.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Resultatene fra brønnene viser god lateral kontinuitet av reservoarsanden. Det pågår nå evaluering av funnet og et ressursanslag vil foreligge i etterkant av brønn 16/2-7 som nå skal bores.

Undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A er henholdsvis andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 501.

Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Undersøkelsesbrønnen 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1995 og 1934 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til bore undersøkelsesbrønn 16/2-7 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 Kart

Oppdatert: 18.07.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.