16/3-4 og 16/3-4 A

18.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A.

Brønnene er boret omlag 30 kilometer øst for 16/1-8 (Luno) funnet og omlagt 6 kilometer sørøst for 16/2-6 (Avaldsnes) funnet.

Hensikten med undersøkelsesbrønnen 16/3-4 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen jura alder. Brønnen påviste en oljekolonne på 13,5 meter i sen jura (Volgian) sandstein av meget god kvalitet. Oljen står i trykkmessig kommunikasjon med brønn 16/2-6. En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 900 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/3-4 A var å undersøke den laterale sandutbredelsen, samt sandkvaliteten i sørvestlig retning. Brønnen påviste en oljekolonne på fire meter i sen jura (Volgian) sandstein over oppsprukket grunnfjell med olje i sprekker.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Resultatene fra brønnene viser god lateral kontinuitet av reservoarsanden. Det pågår nå evaluering av funnet og et ressursanslag vil foreligge i etterkant av brønn 16/2-7 som nå skal bores.

Undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A er henholdsvis andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 501.

Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Undersøkelsesbrønnen 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1995 og 1934 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til bore undersøkelsesbrønn 16/2-7 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 Kart

Oppdatert: 18.07.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.