16/3-4 og 16/3-4 A

18.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A.

Brønnene er boret omlag 30 kilometer øst for 16/1-8 (Luno) funnet og omlagt 6 kilometer sørøst for 16/2-6 (Avaldsnes) funnet.

Hensikten med undersøkelsesbrønnen 16/3-4 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen jura alder. Brønnen påviste en oljekolonne på 13,5 meter i sen jura (Volgian) sandstein av meget god kvalitet. Oljen står i trykkmessig kommunikasjon med brønn 16/2-6. En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 900 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/3-4 A var å undersøke den laterale sandutbredelsen, samt sandkvaliteten i sørvestlig retning. Brønnen påviste en oljekolonne på fire meter i sen jura (Volgian) sandstein over oppsprukket grunnfjell med olje i sprekker.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Resultatene fra brønnene viser god lateral kontinuitet av reservoarsanden. Det pågår nå evaluering av funnet og et ressursanslag vil foreligge i etterkant av brønn 16/2-7 som nå skal bores.

Undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A er henholdsvis andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 501.

Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Undersøkelsesbrønnen 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1995 og 1934 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til bore undersøkelsesbrønn 16/2-7 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 Kart

Oppdatert: 18.07.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.