16/3-4 og 16/3-4 A

18.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A.

Brønnene er boret omlag 30 kilometer øst for 16/1-8 (Luno) funnet og omlagt 6 kilometer sørøst for 16/2-6 (Avaldsnes) funnet.

Hensikten med undersøkelsesbrønnen 16/3-4 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen jura alder. Brønnen påviste en oljekolonne på 13,5 meter i sen jura (Volgian) sandstein av meget god kvalitet. Oljen står i trykkmessig kommunikasjon med brønn 16/2-6. En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 900 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/3-4 A var å undersøke den laterale sandutbredelsen, samt sandkvaliteten i sørvestlig retning. Brønnen påviste en oljekolonne på fire meter i sen jura (Volgian) sandstein over oppsprukket grunnfjell med olje i sprekker.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Resultatene fra brønnene viser god lateral kontinuitet av reservoarsanden. Det pågår nå evaluering av funnet og et ressursanslag vil foreligge i etterkant av brønn 16/2-7 som nå skal bores.

Undersøkelsesbrønn 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A er henholdsvis andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 501.

Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Undersøkelsesbrønnen 16/3-4 og avgrensningsbrønn 16/3-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1995 og 1934 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til bore undersøkelsesbrønn 16/2-7 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


 Kart

Oppdatert: 18.07.2011