16/2-10

26.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/2-10.

Funnet 16/2-8 ("Aldous Major South”) ble påvist i august 2011 i øvre og midtre jura reservoarbergarter med samme olje/vann-kontakt som i funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) som ble påvist i september 2010.

Brønnen 16/2-10 er boret om lag 4 kilometer nord for 16/2-8. Primært letemål for 16/2-10 var å avgrense funnet og brønnen bekreftet utstrekningen mot nord. Sekundære letemål var å undersøke mulighet for reservoarkvalitet og petroleum i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Brønn 16/2-10 påtraff en 65 meter oljekolonne i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Olje/vann-kontakten er om lag 13,5m dypere enn i brønnene 16/2-8 og 16/2-6. Reservoaret er tykkere enn forventet og har usedvanlig god reservoarkvalitet. Gass/olje-forholdet er 42.6 og 39.6 Sm3/Sm3 og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3 som i brønn 16/2-8.

I de sekundære letemålene ble det påtruffet bergarter med svært begrenset reservoarkvalitet og uten petroleum.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-10 ble boret til et vertikalt dyp av 2066 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-10 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til Trollfeltet i nordlig del av Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på feltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.