16/2-10

26.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/2-10.

Funnet 16/2-8 ("Aldous Major South”) ble påvist i august 2011 i øvre og midtre jura reservoarbergarter med samme olje/vann-kontakt som i funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) som ble påvist i september 2010.

Brønnen 16/2-10 er boret om lag 4 kilometer nord for 16/2-8. Primært letemål for 16/2-10 var å avgrense funnet og brønnen bekreftet utstrekningen mot nord. Sekundære letemål var å undersøke mulighet for reservoarkvalitet og petroleum i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Brønn 16/2-10 påtraff en 65 meter oljekolonne i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Olje/vann-kontakten er om lag 13,5m dypere enn i brønnene 16/2-8 og 16/2-6. Reservoaret er tykkere enn forventet og har usedvanlig god reservoarkvalitet. Gass/olje-forholdet er 42.6 og 39.6 Sm3/Sm3 og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3 som i brønn 16/2-8.

I de sekundære letemålene ble det påtruffet bergarter med svært begrenset reservoarkvalitet og uten petroleum.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-10 ble boret til et vertikalt dyp av 2066 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-10 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til Trollfeltet i nordlig del av Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på feltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013