16/2-10

26.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/2-10.

Funnet 16/2-8 ("Aldous Major South”) ble påvist i august 2011 i øvre og midtre jura reservoarbergarter med samme olje/vann-kontakt som i funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) som ble påvist i september 2010.

Brønnen 16/2-10 er boret om lag 4 kilometer nord for 16/2-8. Primært letemål for 16/2-10 var å avgrense funnet og brønnen bekreftet utstrekningen mot nord. Sekundære letemål var å undersøke mulighet for reservoarkvalitet og petroleum i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Brønn 16/2-10 påtraff en 65 meter oljekolonne i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Olje/vann-kontakten er om lag 13,5m dypere enn i brønnene 16/2-8 og 16/2-6. Reservoaret er tykkere enn forventet og har usedvanlig god reservoarkvalitet. Gass/olje-forholdet er 42.6 og 39.6 Sm3/Sm3 og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3 som i brønn 16/2-8.

I de sekundære letemålene ble det påtruffet bergarter med svært begrenset reservoarkvalitet og uten petroleum.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-10 ble boret til et vertikalt dyp av 2066 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-10 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til Trollfeltet i nordlig del av Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på feltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).