16/2-10

26.10.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/2-10.

Funnet 16/2-8 ("Aldous Major South”) ble påvist i august 2011 i øvre og midtre jura reservoarbergarter med samme olje/vann-kontakt som i funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) som ble påvist i september 2010.

Brønnen 16/2-10 er boret om lag 4 kilometer nord for 16/2-8. Primært letemål for 16/2-10 var å avgrense funnet og brønnen bekreftet utstrekningen mot nord. Sekundære letemål var å undersøke mulighet for reservoarkvalitet og petroleum i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre trias (Skagerrakformasjonen).

Brønn 16/2-10 påtraff en 65 meter oljekolonne i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Olje/vann-kontakten er om lag 13,5m dypere enn i brønnene 16/2-8 og 16/2-6. Reservoaret er tykkere enn forventet og har usedvanlig god reservoarkvalitet. Gass/olje-forholdet er 42.6 og 39.6 Sm3/Sm3 og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3 som i brønn 16/2-8.

I de sekundære letemålene ble det påtruffet bergarter med svært begrenset reservoarkvalitet og uten petroleum.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-10 ble boret til et vertikalt dyp av 2066 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 115 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-10 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til Trollfeltet i nordlig del av Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på feltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.