16/2-7 og 16/2-7 A

23.09.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A.

Brønnene er boret om lag 5,5 kilometer sørøst for funnbrønnen for oljefunnet 16/2-6 (”Avaldsnes”). Funnet ble påvist i september 2010 i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonene), og flere brønner har nå avgrenset funnet.  

Primært letemål for 16/2-7 var å avgrense oljefunnet 16/2-6. Brønnen påtraff en sju meter oljekolonne i Draupneformasjonen som har en total tykkelse på 35 meter med god til meget god reservoarkvalitet.

Formålet med brønn 16/2-7 A var å undersøke om den tynne oljekolonnen i 16/2-7 skyldtes en lokal forkastning. Brønn 16/2-7 A bekreftet dette, og påtraff en 17 meter oljekolonne i meget godt reservoar i Draupneformasjonen.

Begge brønnene har samme olje/vann-kontakt og trykk som i de øvrige brønnene på funnet, og de avgrenser og bekrefter dermed utstrekningen.

Sekundære letemål var å undersøke egenskapene til bergarter i perm (karbonater i Zechsteingruppen og sandstein/konglomerat i Rotliegendgruppen). Disse er vannførende, som forventet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 501 planlegger å avgrense oljefunnet ytterligere seinere i høst.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i tillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2500 og 2100 meter under havflaten. 16/2-7 ble avsluttet i Rotliegendgruppen og 16/2-7 A ble avsluttet i trias bergarter. Havdypet er 113 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 406 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 9/1-1 S der Premier Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013