16/2-7 og 16/2-7 A

23.09.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A.

Brønnene er boret om lag 5,5 kilometer sørøst for funnbrønnen for oljefunnet 16/2-6 (”Avaldsnes”). Funnet ble påvist i september 2010 i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonene), og flere brønner har nå avgrenset funnet.  

Primært letemål for 16/2-7 var å avgrense oljefunnet 16/2-6. Brønnen påtraff en sju meter oljekolonne i Draupneformasjonen som har en total tykkelse på 35 meter med god til meget god reservoarkvalitet.

Formålet med brønn 16/2-7 A var å undersøke om den tynne oljekolonnen i 16/2-7 skyldtes en lokal forkastning. Brønn 16/2-7 A bekreftet dette, og påtraff en 17 meter oljekolonne i meget godt reservoar i Draupneformasjonen.

Begge brønnene har samme olje/vann-kontakt og trykk som i de øvrige brønnene på funnet, og de avgrenser og bekrefter dermed utstrekningen.

Sekundære letemål var å undersøke egenskapene til bergarter i perm (karbonater i Zechsteingruppen og sandstein/konglomerat i Rotliegendgruppen). Disse er vannførende, som forventet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 501 planlegger å avgrense oljefunnet ytterligere seinere i høst.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i tillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2500 og 2100 meter under havflaten. 16/2-7 ble avsluttet i Rotliegendgruppen og 16/2-7 A ble avsluttet i trias bergarter. Havdypet er 113 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 406 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 9/1-1 S der Premier Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.