16/2-7 og 16/2-7 A

23.09.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A.

Brønnene er boret om lag 5,5 kilometer sørøst for funnbrønnen for oljefunnet 16/2-6 (”Avaldsnes”). Funnet ble påvist i september 2010 i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Huginformasjonene), og flere brønner har nå avgrenset funnet.  

Primært letemål for 16/2-7 var å avgrense oljefunnet 16/2-6. Brønnen påtraff en sju meter oljekolonne i Draupneformasjonen som har en total tykkelse på 35 meter med god til meget god reservoarkvalitet.

Formålet med brønn 16/2-7 A var å undersøke om den tynne oljekolonnen i 16/2-7 skyldtes en lokal forkastning. Brønn 16/2-7 A bekreftet dette, og påtraff en 17 meter oljekolonne i meget godt reservoar i Draupneformasjonen.

Begge brønnene har samme olje/vann-kontakt og trykk som i de øvrige brønnene på funnet, og de avgrenser og bekrefter dermed utstrekningen.

Sekundære letemål var å undersøke egenskapene til bergarter i perm (karbonater i Zechsteingruppen og sandstein/konglomerat i Rotliegendgruppen). Disse er vannførende, som forventet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 501 planlegger å avgrense oljefunnet ytterligere seinere i høst.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i tillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Avgrensningsbrønnene 16/2-7 og 16/2-7 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2500 og 2100 meter under havflaten. 16/2-7 ble avsluttet i Rotliegendgruppen og 16/2-7 A ble avsluttet i trias bergarter. Havdypet er 113 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som skal til utvinningstillatelse 406 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 9/1-1 S der Premier Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.