16/2-8

16.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-8 ("Aldous Major South"). Brønnen er boret om lag 4 kilometer vest for oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne-, Hugin- og Sleipnerformasjonene), samt avklare kommunikasjon til 16/2-6 (Avaldsnes). Sekundære letemål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen) og i øvre kritt (Shetlandsgruppen). Det ble påtruffet en oljekolonne på 65 meter i grovkornet og ukonsolidert sandstein i Draupneformasjonen av bedre reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 30 og 65 millioner Sm3 utvinnbar olje med potensial for ytterligere ressurser nær funnet. Gass/olje-forholdet er 44 (Sm3/Sm3) og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

De innsamlede brønndata gir samme olje/vann-kontakt som i oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) og indikerer kommunikasjon mellom funnene. Dersom avgrensingsbrønner i utvinningstillatelsene 265 (Aldous Major South) og 501 (Avaldsnes) bekrefter sammenhengen mellom disse funnene, kan de totale ressursene være mellom 80 og 190 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-8 ble boret til et vertikalt dyp av 2083 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-8 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som vil fortsette boring av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.