16/2-8

16.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-8 ("Aldous Major South"). Brønnen er boret om lag 4 kilometer vest for oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne-, Hugin- og Sleipnerformasjonene), samt avklare kommunikasjon til 16/2-6 (Avaldsnes). Sekundære letemål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen) og i øvre kritt (Shetlandsgruppen). Det ble påtruffet en oljekolonne på 65 meter i grovkornet og ukonsolidert sandstein i Draupneformasjonen av bedre reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 30 og 65 millioner Sm3 utvinnbar olje med potensial for ytterligere ressurser nær funnet. Gass/olje-forholdet er 44 (Sm3/Sm3) og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

De innsamlede brønndata gir samme olje/vann-kontakt som i oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) og indikerer kommunikasjon mellom funnene. Dersom avgrensingsbrønner i utvinningstillatelsene 265 (Aldous Major South) og 501 (Avaldsnes) bekrefter sammenhengen mellom disse funnene, kan de totale ressursene være mellom 80 og 190 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-8 ble boret til et vertikalt dyp av 2083 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-8 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som vil fortsette boring av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.