16/2-8

16.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/2-8 ("Aldous Major South"). Brønnen er boret om lag 4 kilometer vest for oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Draupne-, Hugin- og Sleipnerformasjonene), samt avklare kommunikasjon til 16/2-6 (Avaldsnes). Sekundære letemål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen) og i øvre kritt (Shetlandsgruppen). Det ble påtruffet en oljekolonne på 65 meter i grovkornet og ukonsolidert sandstein i Draupneformasjonen av bedre reservoarkvalitet enn forventet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 30 og 65 millioner Sm3 utvinnbar olje med potensial for ytterligere ressurser nær funnet. Gass/olje-forholdet er 44 (Sm3/Sm3) og tettheten beregnet til 0.82 g/cm3. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

De innsamlede brønndata gir samme olje/vann-kontakt som i oljefunnet 16/2-6 (Avaldsnes) og indikerer kommunikasjon mellom funnene. Dersom avgrensingsbrønner i utvinningstillatelsene 265 (Aldous Major South) og 501 (Avaldsnes) bekrefter sammenhengen mellom disse funnene, kan de totale ressursene være mellom 80 og 190 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Brønnen er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

16/2-8 ble boret til et vertikalt dyp av 2083 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 112 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-8 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som vil fortsette boring av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013