16/2-9 S

22.09.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S (”Aldous Major North”).

Brønnen er boret om lag tolv kilometer nordvest for oljefunnet 16/2-8 (”Aldous Major South”) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum og tilstedeværelse av reservoarbergart i øvre jura (Draupneformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum og reservoarkvalitet i forvitret grunnfjell samt i bergarter av øvre kritt alder (Shetlandsgruppen).

Det ble påtruffet en tynn oljekolonne innenfor et intervall på maksimalt åtte meter i Draupneformasjonen. Reservoarbergartene er betydelig tynnere og har langt dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet petroleum i de sekundære letemålene.

Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant, men rettighetshaverene i utvinningstillatelse 265 vurderer ytterligere leteboring på ”Aldous Major North” -strukturen for å avklare gjenværende potensial i andre deler av strukturen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000. 16/2-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2047 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 116 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-9 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal  bore avgrensingsbrønn 16/2-10 i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.