16/2-9 S

22.09.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S (”Aldous Major North”).

Brønnen er boret om lag tolv kilometer nordvest for oljefunnet 16/2-8 (”Aldous Major South”) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum og tilstedeværelse av reservoarbergart i øvre jura (Draupneformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum og reservoarkvalitet i forvitret grunnfjell samt i bergarter av øvre kritt alder (Shetlandsgruppen).

Det ble påtruffet en tynn oljekolonne innenfor et intervall på maksimalt åtte meter i Draupneformasjonen. Reservoarbergartene er betydelig tynnere og har langt dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet petroleum i de sekundære letemålene.

Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant, men rettighetshaverene i utvinningstillatelse 265 vurderer ytterligere leteboring på ”Aldous Major North” -strukturen for å avklare gjenværende potensial i andre deler av strukturen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000. 16/2-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2047 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 116 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-9 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal  bore avgrensingsbrønn 16/2-10 i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.