16/2-9 S

22.09.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S (”Aldous Major North”).

Brønnen er boret om lag tolv kilometer nordvest for oljefunnet 16/2-8 (”Aldous Major South”) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum og tilstedeværelse av reservoarbergart i øvre jura (Draupneformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum og reservoarkvalitet i forvitret grunnfjell samt i bergarter av øvre kritt alder (Shetlandsgruppen).

Det ble påtruffet en tynn oljekolonne innenfor et intervall på maksimalt åtte meter i Draupneformasjonen. Reservoarbergartene er betydelig tynnere og har langt dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet petroleum i de sekundære letemålene.

Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant, men rettighetshaverene i utvinningstillatelse 265 vurderer ytterligere leteboring på ”Aldous Major North” -strukturen for å avklare gjenværende potensial i andre deler av strukturen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000. 16/2-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2047 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 116 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-9 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal  bore avgrensingsbrønn 16/2-10 i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.