16/2-9 S

22.09.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-9 S (”Aldous Major North”).

Brønnen er boret om lag tolv kilometer nordvest for oljefunnet 16/2-8 (”Aldous Major South”) i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum og tilstedeværelse av reservoarbergart i øvre jura (Draupneformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum og reservoarkvalitet i forvitret grunnfjell samt i bergarter av øvre kritt alder (Shetlandsgruppen).

Det ble påtruffet en tynn oljekolonne innenfor et intervall på maksimalt åtte meter i Draupneformasjonen. Reservoarbergartene er betydelig tynnere og har langt dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet petroleum i de sekundære letemålene.

Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant, men rettighetshaverene i utvinningstillatelse 265 vurderer ytterligere leteboring på ”Aldous Major North” -strukturen for å avklare gjenværende potensial i andre deler av strukturen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000. 16/2-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2047 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 116 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-9 S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal  bore avgrensingsbrønn 16/2-10 i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013