16/7-10

29.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 569, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-10. Brønnen påviste gass/kondensat.

Brønnen ble boret 16 kilometer nordøst for feltet Sleipner Øst i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Tyformasjonen). Det ble bare påtruffet en tynn gass/kondensat-kolonne øverst i et 115 m tykt reservoar som hadde reservoarkvalitet som forventet. Rettighetshavere vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2487 meter under havflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 569. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 16/7-10 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 120 i nordlig del av Nordsjøen for å bore utvinningsbrønner ved feltet Visund Sør, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.