16/7-10

29.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 569, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-10. Brønnen påviste gass/kondensat.

Brønnen ble boret 16 kilometer nordøst for feltet Sleipner Øst i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Tyformasjonen). Det ble bare påtruffet en tynn gass/kondensat-kolonne øverst i et 115 m tykt reservoar som hadde reservoarkvalitet som forventet. Rettighetshavere vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2487 meter under havflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 569. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 16/7-10 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 120 i nordlig del av Nordsjøen for å bore utvinningsbrønner ved feltet Visund Sør, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.