16/7-10

29.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 569, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-10. Brønnen påviste gass/kondensat.

Brønnen ble boret 16 kilometer nordøst for feltet Sleipner Øst i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Tyformasjonen). Det ble bare påtruffet en tynn gass/kondensat-kolonne øverst i et 115 m tykt reservoar som hadde reservoarkvalitet som forventet. Rettighetshavere vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2487 meter under havflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 569. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 16/7-10 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 120 i nordlig del av Nordsjøen for å bore utvinningsbrønner ved feltet Visund Sør, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013