16/7-9

04.01.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 409, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-9. Brønnen er boret om lag 40 km sørøst for Sleipnerfeltene.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Huginformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff begge formasjonene som forventet, men er tørr.  

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 409. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.   

Brønnen ble boret til et vertikal dyp av 2639 meter under havflaten og ble avsluttet i trias Smith Bankformasjonen. Havdypet er 78 meter.  

Brønn 16/7-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå skal til utvinningstillatelse 340 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Rettighetshavere i utvinningstillatlese 409 per. 31.12.2009

Lundin Norway AS 70 %
Bayerngas Norge AS 20 %
Statoil Petroleum AS 10 %

 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

   Kart

Oppdatert: 05.01.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.