16/7-9

04.01.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 409, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-9. Brønnen er boret om lag 40 km sørøst for Sleipnerfeltene.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Huginformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff begge formasjonene som forventet, men er tørr.  

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 409. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.   

Brønnen ble boret til et vertikal dyp av 2639 meter under havflaten og ble avsluttet i trias Smith Bankformasjonen. Havdypet er 78 meter.  

Brønn 16/7-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå skal til utvinningstillatelse 340 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Rettighetshavere i utvinningstillatlese 409 per. 31.12.2009

Lundin Norway AS 70 %
Bayerngas Norge AS 20 %
Statoil Petroleum AS 10 %

 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

   Kart

Oppdatert: 05.01.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.