16/7-9

04.01.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 409, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/7-9. Brønnen er boret om lag 40 km sørøst for Sleipnerfeltene.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Huginformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff begge formasjonene som forventet, men er tørr.  

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 409. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.   

Brønnen ble boret til et vertikal dyp av 2639 meter under havflaten og ble avsluttet i trias Smith Bankformasjonen. Havdypet er 78 meter.  

Brønn 16/7-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå skal til utvinningstillatelse 340 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.

 

Rettighetshavere i utvinningstillatlese 409 per. 31.12.2009

Lundin Norway AS 70 %
Bayerngas Norge AS 20 %
Statoil Petroleum AS 10 %

 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

   Kart

Oppdatert: 05.01.2011