17/6-1

03.02.2011 Norwegian Energy Company ASA (Noreco), operatør for utvinningstillatelse 545, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/6-1. Brønnen er boret om lag 100 kilometer sørøst av Granefeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Brønnen påtraff olje i et fem meter tykt sandsteinslag med lav reservoarkvalitet i Sandnesformasjonen, mens trykkmålinger indikerer en mulig oljekolonne på 45 meter. Underliggende Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet var vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,05 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er ikke av økonomisk interesse.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 545, som ble tildelt 19. februar 2010 (TFO 2009). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3065 meter under havflaten og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 272 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 17/6-1 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å utføre kompletteringsarbeid på produksjonsbrønn 6507/3-L-4-AH, hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 Kart

Oppdatert: 03.02.2011