17/6-1

03.02.2011 Norwegian Energy Company ASA (Noreco), operatør for utvinningstillatelse 545, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/6-1. Brønnen er boret om lag 100 kilometer sørøst av Granefeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Brønnen påtraff olje i et fem meter tykt sandsteinslag med lav reservoarkvalitet i Sandnesformasjonen, mens trykkmålinger indikerer en mulig oljekolonne på 45 meter. Underliggende Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet var vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,05 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er ikke av økonomisk interesse.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 545, som ble tildelt 19. februar 2010 (TFO 2009). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3065 meter under havflaten og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 272 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 17/6-1 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å utføre kompletteringsarbeid på produksjonsbrønn 6507/3-L-4-AH, hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 Kart

Oppdatert: 03.02.2011

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.