17/6-1

03.02.2011 Norwegian Energy Company ASA (Noreco), operatør for utvinningstillatelse 545, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/6-1. Brønnen er boret om lag 100 kilometer sørøst av Granefeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Brønnen påtraff olje i et fem meter tykt sandsteinslag med lav reservoarkvalitet i Sandnesformasjonen, mens trykkmålinger indikerer en mulig oljekolonne på 45 meter. Underliggende Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet var vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,05 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er ikke av økonomisk interesse.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 545, som ble tildelt 19. februar 2010 (TFO 2009). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3065 meter under havflaten og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 272 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 17/6-1 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å utføre kompletteringsarbeid på produksjonsbrønn 6507/3-L-4-AH, hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 Kart

Oppdatert: 03.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.