17/6-1

03.02.2011 Norwegian Energy Company ASA (Noreco), operatør for utvinningstillatelse 545, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/6-1. Brønnen er boret om lag 100 kilometer sørøst av Granefeltet i midtre del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Brønnen påtraff olje i et fem meter tykt sandsteinslag med lav reservoarkvalitet i Sandnesformasjonen, mens trykkmålinger indikerer en mulig oljekolonne på 45 meter. Underliggende Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet var vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,05 og 1 million standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Funnet er ikke av økonomisk interesse.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 545, som ble tildelt 19. februar 2010 (TFO 2009). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3065 meter under havflaten og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 272 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 17/6-1 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 159 B i Norskehavet for å utføre kompletteringsarbeid på produksjonsbrønn 6507/3-L-4-AH, hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

 Kart

Oppdatert: 03.02.2011

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).