24/9-10 S og 24/9-10 A

15.02.2011 Marathon Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 340 BS, har avsluttet undersøkelsesbrønn 24/9-10 S og avgrensningsbrønn 24/9-10 A.

Brønnene ble boret om lag 30 kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i den midtre delen av Nordsjøen. 

Hensikten med brønnene var å påvise og avgrense olje i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjonen) som tilleggsressurser til det nærliggende oljefunnet 24/9-9 S. Dette funnet ble påvist høsten 2009, og er under arbeid med hensyn til en mulig tilknytning til produksjonsskipet på Alvheimfeltet.

Undersøkelsesbrønn 24/9-10 S påtraff en 26 meters oljekolonne i sandsteiner med varierende reservoarkvalitet i Hermodformasjonen. Avgrensningsbrønn 24/9-10 A, boret om lag 1,5 kilometer nordvest for brønn 24/9-10 S, påtraff en 24 meters oljekolonne i Hermodformasjonen med tilsvarende reservoarkvalitet som i funnbrønnen 24/9-10 S.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,8 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 340 BS vil vurdere å produsere funnet sammen med oljefunnet 24/9-9 S med en undervannstilknytning til Alvheimfeltet.

Brønnene er de to første letebrønnene i tillatelsen som ble tildelt 12. februar 2010 (TFO 2009). 24/9-10 S og -10 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 2161 og 2111 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Listaformasjonen i øvre paleocen. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-10 S og -10 A ble boret på 117 meters havdyp av boreinnretningen Transocean Winner. Den skal nå til utvinningstillatelse 505 i den midtre delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/10-11 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 15.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.