24/9-10 S og 24/9-10 A

15.02.2011 Marathon Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 340 BS, har avsluttet undersøkelsesbrønn 24/9-10 S og avgrensningsbrønn 24/9-10 A.

Brønnene ble boret om lag 30 kilometer sør for produksjonsskipet på Alvheimfeltet i den midtre delen av Nordsjøen. 

Hensikten med brønnene var å påvise og avgrense olje i øvre paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjonen) som tilleggsressurser til det nærliggende oljefunnet 24/9-9 S. Dette funnet ble påvist høsten 2009, og er under arbeid med hensyn til en mulig tilknytning til produksjonsskipet på Alvheimfeltet.

Undersøkelsesbrønn 24/9-10 S påtraff en 26 meters oljekolonne i sandsteiner med varierende reservoarkvalitet i Hermodformasjonen. Avgrensningsbrønn 24/9-10 A, boret om lag 1,5 kilometer nordvest for brønn 24/9-10 S, påtraff en 24 meters oljekolonne i Hermodformasjonen med tilsvarende reservoarkvalitet som i funnbrønnen 24/9-10 S.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,8 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 340 BS vil vurdere å produsere funnet sammen med oljefunnet 24/9-9 S med en undervannstilknytning til Alvheimfeltet.

Brønnene er de to første letebrønnene i tillatelsen som ble tildelt 12. februar 2010 (TFO 2009). 24/9-10 S og -10 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 2161 og 2111 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Listaformasjonen i øvre paleocen. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 24/9-10 S og -10 A ble boret på 117 meters havdyp av boreinnretningen Transocean Winner. Den skal nå til utvinningstillatelse 505 i den midtre delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/10-11 der Marathon Petroleum Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 15.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.