25/10-11

02.08.2011 Marathon Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 505, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-11.

Brønnen er boret om lag åtte kilometer sørvest for det tidligere funneti 25/7-2 i Nordsjøen, rundt 40 kilometer sør for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Heatherformasjon). Sekundært letemål var reservoarbergarter i midtre jura (Huginformasjonen).

Det ble påvist hydrokarboner i tre soner i midtre/øvre jura.

I den øvre sonen ble det påvist et 95 meter intervall med tynne reservoarsoner. Hydrokarboner ble også funnet fra et 283 meter mellomliggende intervall, men også her i dårlig utviklede reservoarbergarter. Intervallet ble produksjonstestet, men oppnådde ikke stabil strømning. Den dypeste sonen hadde dårligere reservoaregenskaper, noe som var forventet.

På grunn av dårlige reservoaregenskaper anses ikke brønnen som økonomisk interessant, men lisenshaverne vil vurdere videre arbeid i utvinningstillatelsen.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 505. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4534 meter under havflaten. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/10-11 ble boret av Transocean Winner som nå skal til vedlikehold før den går videre til utvinningstillatelse 431 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-9, der Maersk Oil Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013