25/10-11

02.08.2011 Marathon Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 505, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-11.

Brønnen er boret om lag åtte kilometer sørvest for det tidligere funneti 25/7-2 i Nordsjøen, rundt 40 kilometer sør for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Heatherformasjon). Sekundært letemål var reservoarbergarter i midtre jura (Huginformasjonen).

Det ble påvist hydrokarboner i tre soner i midtre/øvre jura.

I den øvre sonen ble det påvist et 95 meter intervall med tynne reservoarsoner. Hydrokarboner ble også funnet fra et 283 meter mellomliggende intervall, men også her i dårlig utviklede reservoarbergarter. Intervallet ble produksjonstestet, men oppnådde ikke stabil strømning. Den dypeste sonen hadde dårligere reservoaregenskaper, noe som var forventet.

På grunn av dårlige reservoaregenskaper anses ikke brønnen som økonomisk interessant, men lisenshaverne vil vurdere videre arbeid i utvinningstillatelsen.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 505. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4534 meter under havflaten. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/10-11 ble boret av Transocean Winner som nå skal til vedlikehold før den går videre til utvinningstillatelse 431 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-9, der Maersk Oil Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.