25/10-11

02.08.2011 Marathon Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 505, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-11.

Brønnen er boret om lag åtte kilometer sørvest for det tidligere funneti 25/7-2 i Nordsjøen, rundt 40 kilometer sør for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Heatherformasjon). Sekundært letemål var reservoarbergarter i midtre jura (Huginformasjonen).

Det ble påvist hydrokarboner i tre soner i midtre/øvre jura.

I den øvre sonen ble det påvist et 95 meter intervall med tynne reservoarsoner. Hydrokarboner ble også funnet fra et 283 meter mellomliggende intervall, men også her i dårlig utviklede reservoarbergarter. Intervallet ble produksjonstestet, men oppnådde ikke stabil strømning. Den dypeste sonen hadde dårligere reservoaregenskaper, noe som var forventet.

På grunn av dårlige reservoaregenskaper anses ikke brønnen som økonomisk interessant, men lisenshaverne vil vurdere videre arbeid i utvinningstillatelsen.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 505. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4534 meter under havflaten. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/10-11 ble boret av Transocean Winner som nå skal til vedlikehold før den går videre til utvinningstillatelse 431 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-9, der Maersk Oil Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.