25/10-11

02.08.2011 Marathon Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 505, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-11.

Brønnen er boret om lag åtte kilometer sørvest for det tidligere funneti 25/7-2 i Nordsjøen, rundt 40 kilometer sør for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Heatherformasjon). Sekundært letemål var reservoarbergarter i midtre jura (Huginformasjonen).

Det ble påvist hydrokarboner i tre soner i midtre/øvre jura.

I den øvre sonen ble det påvist et 95 meter intervall med tynne reservoarsoner. Hydrokarboner ble også funnet fra et 283 meter mellomliggende intervall, men også her i dårlig utviklede reservoarbergarter. Intervallet ble produksjonstestet, men oppnådde ikke stabil strømning. Den dypeste sonen hadde dårligere reservoaregenskaper, noe som var forventet.

På grunn av dårlige reservoaregenskaper anses ikke brønnen som økonomisk interessant, men lisenshaverne vil vurdere videre arbeid i utvinningstillatelsen.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 505. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4534 meter under havflaten. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/10-11 ble boret av Transocean Winner som nå skal til vedlikehold før den går videre til utvinningstillatelse 431 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/3-9, der Maersk Oil Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.