30/11-8 A

28.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-8 A.

Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for feltinstallasjonen på Oseberg Sør i Nordsjøen.

Brønnen er boret på en egen struktur like vest for undersøkelsesbrønn 30/11-8 S, der det ble gjort et oljefunn i mai i år.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Nessformasjonen).

Det ble påtruffet en oljekolonne på brutto 140 meter og en kondensatkolonne på brutto 160 meter i Tarbertformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. Sekundært letemål i Nessformasjonen er vannfylt.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 574 Sm³/Sm³ i oljekolonnen og 2230 Sm³/Sm³ i kondensatkolonnen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og seks millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med oljefunnet 30/11-8 S med hensyn til en mulig hurtig utvikling med tilknytning til eksisterende infrastruktur i området rundt Oseberg Sør.  

Brønn 30/11-8 A ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, på kostnadsdeling med utvinningstillatelse 272, som har samme eiere og eierandeler som tillatelse 035. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde på norsk sokkel i 1969.

30/11-8 A ble boret til et vertikalt dyp av 4246 meter under havflaten, og brønnen ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 A ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 569 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 16/7-10, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 28.06.2011