30/11-8 A

28.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-8 A.

Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for feltinstallasjonen på Oseberg Sør i Nordsjøen.

Brønnen er boret på en egen struktur like vest for undersøkelsesbrønn 30/11-8 S, der det ble gjort et oljefunn i mai i år.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Nessformasjonen).

Det ble påtruffet en oljekolonne på brutto 140 meter og en kondensatkolonne på brutto 160 meter i Tarbertformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. Sekundært letemål i Nessformasjonen er vannfylt.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 574 Sm³/Sm³ i oljekolonnen og 2230 Sm³/Sm³ i kondensatkolonnen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og seks millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med oljefunnet 30/11-8 S med hensyn til en mulig hurtig utvikling med tilknytning til eksisterende infrastruktur i området rundt Oseberg Sør.  

Brønn 30/11-8 A ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, på kostnadsdeling med utvinningstillatelse 272, som har samme eiere og eierandeler som tillatelse 035. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde på norsk sokkel i 1969.

30/11-8 A ble boret til et vertikalt dyp av 4246 meter under havflaten, og brønnen ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 A ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 569 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 16/7-10, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 28.06.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.