30/11-8 A

28.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-8 A.

Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for feltinstallasjonen på Oseberg Sør i Nordsjøen.

Brønnen er boret på en egen struktur like vest for undersøkelsesbrønn 30/11-8 S, der det ble gjort et oljefunn i mai i år.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Nessformasjonen).

Det ble påtruffet en oljekolonne på brutto 140 meter og en kondensatkolonne på brutto 160 meter i Tarbertformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. Sekundært letemål i Nessformasjonen er vannfylt.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 574 Sm³/Sm³ i oljekolonnen og 2230 Sm³/Sm³ i kondensatkolonnen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og seks millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med oljefunnet 30/11-8 S med hensyn til en mulig hurtig utvikling med tilknytning til eksisterende infrastruktur i området rundt Oseberg Sør.  

Brønn 30/11-8 A ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, på kostnadsdeling med utvinningstillatelse 272, som har samme eiere og eierandeler som tillatelse 035. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde på norsk sokkel i 1969.

30/11-8 A ble boret til et vertikalt dyp av 4246 meter under havflaten, og brønnen ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 A ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 569 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 16/7-10, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 28.06.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.