30/11-8 A

28.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-8 A.

Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for feltinstallasjonen på Oseberg Sør i Nordsjøen.

Brønnen er boret på en egen struktur like vest for undersøkelsesbrønn 30/11-8 S, der det ble gjort et oljefunn i mai i år.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Nessformasjonen).

Det ble påtruffet en oljekolonne på brutto 140 meter og en kondensatkolonne på brutto 160 meter i Tarbertformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. Sekundært letemål i Nessformasjonen er vannfylt.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 574 Sm³/Sm³ i oljekolonnen og 2230 Sm³/Sm³ i kondensatkolonnen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og seks millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med oljefunnet 30/11-8 S med hensyn til en mulig hurtig utvikling med tilknytning til eksisterende infrastruktur i området rundt Oseberg Sør.  

Brønn 30/11-8 A ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, på kostnadsdeling med utvinningstillatelse 272, som har samme eiere og eierandeler som tillatelse 035. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i andre konsesjonsrunde på norsk sokkel i 1969.

30/11-8 A ble boret til et vertikalt dyp av 4246 meter under havflaten, og brønnen ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 A ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 569 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 16/7-10, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 28.06.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.