31/8-1

19.07.2011 E.ON Ruhrgas Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 416, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/8-1. Brønnen er boret omlag 16 kilometer sørvest for Trollfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Fensfjord-, Krossfjord-, og Johansenformasjonene og Brentgruppen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet i Sognefjordformasjonen, men brønnen var tørr. Det ble heller ikke påvist petroleum i de sekundære letemålene. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 416. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2598 meter under havflaten, og ble avsluttet i Brentgruppen i midtre jura. Havdypet er 304 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/8-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 471 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S, der OMV Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 19.07.2011