31/8-1

19.07.2011 E.ON Ruhrgas Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 416, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/8-1. Brønnen er boret omlag 16 kilometer sørvest for Trollfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Fensfjord-, Krossfjord-, og Johansenformasjonene og Brentgruppen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet i Sognefjordformasjonen, men brønnen var tørr. Det ble heller ikke påvist petroleum i de sekundære letemålene. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 416. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2598 meter under havflaten, og ble avsluttet i Brentgruppen i midtre jura. Havdypet er 304 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/8-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 471 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S, der OMV Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 19.07.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.