31/8-1

19.07.2011 E.ON Ruhrgas Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 416, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 31/8-1. Brønnen er boret omlag 16 kilometer sørvest for Trollfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Fensfjord-, Krossfjord-, og Johansenformasjonene og Brentgruppen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet i Sognefjordformasjonen, men brønnen var tørr. Det ble heller ikke påvist petroleum i de sekundære letemålene. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 416. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2598 meter under havflaten, og ble avsluttet i Brentgruppen i midtre jura. Havdypet er 304 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/8-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 471 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S, der OMV Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 19.07.2011

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.