34/10-52 A og 34/10-52 B

24.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 34/10-52 A og sidesteget 34/10-52 B. Brønnene påviste olje og gass.

Brønnene er boret på et forkastningssegment sør på feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen), samt avklare kommunikasjon med de produserende områdene i Gullfaks Sør.

Brønnene påviste olje og gass i en om lag 120 meter kolonne i øvre del av Brentgruppen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.  Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 50 planlegger å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

34/10-52 A og B ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3440 og 3580 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 136 meter. Brønnene plugges midlertidig for gjenbruk som produsent på et senere tidspunkt.

Brønn 34/10-52 A og B ble boret av Deepsea Atlantic, som etter ferdigstilt operasjon skal til land for modifikasjonsarbeider før den fortsetter produksjonsboring på Gullfaks Sør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.