34/10-52 A og 34/10-52 B

24.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 34/10-52 A og sidesteget 34/10-52 B. Brønnene påviste olje og gass.

Brønnene er boret på et forkastningssegment sør på feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen), samt avklare kommunikasjon med de produserende områdene i Gullfaks Sør.

Brønnene påviste olje og gass i en om lag 120 meter kolonne i øvre del av Brentgruppen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.  Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 50 planlegger å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

34/10-52 A og B ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3440 og 3580 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 136 meter. Brønnene plugges midlertidig for gjenbruk som produsent på et senere tidspunkt.

Brønn 34/10-52 A og B ble boret av Deepsea Atlantic, som etter ferdigstilt operasjon skal til land for modifikasjonsarbeider før den fortsetter produksjonsboring på Gullfaks Sør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.