34/10-52 A og 34/10-52 B

24.08.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 34/10-52 A og sidesteget 34/10-52 B. Brønnene påviste olje og gass.

Brønnene er boret på et forkastningssegment sør på feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen), samt avklare kommunikasjon med de produserende områdene i Gullfaks Sør.

Brønnene påviste olje og gass i en om lag 120 meter kolonne i øvre del av Brentgruppen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.  Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 50 planlegger å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

34/10-52 A og B ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3440 og 3580 meter under havoverflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 136 meter. Brønnene plugges midlertidig for gjenbruk som produsent på et senere tidspunkt.

Brønn 34/10-52 A og B ble boret av Deepsea Atlantic, som etter ferdigstilt operasjon skal til land for modifikasjonsarbeider før den fortsetter produksjonsboring på Gullfaks Sør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013