34/10-53 A

07.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 050, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 A. Brønnen er boret om lag fem kilometer vest for feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Brønnen er et sidesteg fra undersøkelsesbrønn 34/10-53 S, der det ble gjort et gass/kondensatfunn tidligere i år.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midte jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Det ble påtruffet gass i en omlag 170 meter kolonne i øvre del av Brentgruppen (Tarbertformasjonen). Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,2 millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Utvinningstillatelse 050 ble tildelt som tillegg til 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3959 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura.  

Havdypet er 136 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/10-53 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic. Riggen skal nå fortsette boring for Statoil Petroleum AS på den sørlige delen av Gullfaks Sørfeltet i utvinningstillatelse 050.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 15.06.2011