34/10-53 A

07.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 050, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 A. Brønnen er boret om lag fem kilometer vest for feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Brønnen er et sidesteg fra undersøkelsesbrønn 34/10-53 S, der det ble gjort et gass/kondensatfunn tidligere i år.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midte jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Det ble påtruffet gass i en omlag 170 meter kolonne i øvre del av Brentgruppen (Tarbertformasjonen). Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,2 millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Utvinningstillatelse 050 ble tildelt som tillegg til 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3959 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura.  

Havdypet er 136 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/10-53 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic. Riggen skal nå fortsette boring for Statoil Petroleum AS på den sørlige delen av Gullfaks Sørfeltet i utvinningstillatelse 050.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 15.06.2011

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.