34/10-53 A

07.06.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 050, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 A. Brønnen er boret om lag fem kilometer vest for feltet Gullfaks Sør, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Brønnen er et sidesteg fra undersøkelsesbrønn 34/10-53 S, der det ble gjort et gass/kondensatfunn tidligere i år.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midte jura reservoarbergarter (Brentgruppen).

Det ble påtruffet gass i en omlag 170 meter kolonne i øvre del av Brentgruppen (Tarbertformasjonen). Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,2 millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Utvinningstillatelse 050 ble tildelt som tillegg til 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3959 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen i midtre jura.  

Havdypet er 136 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/10-53 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic. Riggen skal nå fortsette boring for Statoil Petroleum AS på den sørlige delen av Gullfaks Sørfeltet i utvinningstillatelse 050.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 15.06.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.