34/10-53 S

09.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 S. Brønnen er om lag to kilometer vest for Gullfaks Sørfeltet, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteiner av mellomjura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i eldre bergarter av tidlig jura alder (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist gass i en omlag 300 meter kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Gass-vannkontakten ble ikke påvist. Det ble ikke påtruffet petroleum i Statfjordformasjonen.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter, og de er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks Sør-området.

Utvinningstillatelse 50 ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3847 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder. 

Havdypet er 136 meter. Brønnen er plugget, og Deepsea Atlantic skal fortsette boringen med undersøkelsesbrønn 34/10-53 A som et sidesteg.

Brønn 34/10-53 S ble boret for Statoil Petroleum AS.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 09.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.