34/10-53 S

09.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 S. Brønnen er om lag to kilometer vest for Gullfaks Sørfeltet, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteiner av mellomjura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i eldre bergarter av tidlig jura alder (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist gass i en omlag 300 meter kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Gass-vannkontakten ble ikke påvist. Det ble ikke påtruffet petroleum i Statfjordformasjonen.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter, og de er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks Sør-området.

Utvinningstillatelse 50 ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3847 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder. 

Havdypet er 136 meter. Brønnen er plugget, og Deepsea Atlantic skal fortsette boringen med undersøkelsesbrønn 34/10-53 A som et sidesteg.

Brønn 34/10-53 S ble boret for Statoil Petroleum AS.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 09.02.2011