34/10-53 S

09.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 S. Brønnen er om lag to kilometer vest for Gullfaks Sørfeltet, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteiner av mellomjura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i eldre bergarter av tidlig jura alder (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist gass i en omlag 300 meter kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Gass-vannkontakten ble ikke påvist. Det ble ikke påtruffet petroleum i Statfjordformasjonen.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter, og de er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks Sør-området.

Utvinningstillatelse 50 ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3847 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder. 

Havdypet er 136 meter. Brønnen er plugget, og Deepsea Atlantic skal fortsette boringen med undersøkelsesbrønn 34/10-53 A som et sidesteg.

Brønn 34/10-53 S ble boret for Statoil Petroleum AS.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 09.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.