34/10-53 S

09.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 50, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/10-53 S. Brønnen er om lag to kilometer vest for Gullfaks Sørfeltet, i den nordlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteiner av mellomjura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i eldre bergarter av tidlig jura alder (Statfjordformasjonen).

Det ble påvist gass i en omlag 300 meter kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Gass-vannkontakten ble ikke påvist. Det ble ikke påtruffet petroleum i Statfjordformasjonen.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter, og de er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks Sør-området.

Utvinningstillatelse 50 ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1978. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3847 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen av tidlig jura alder. 

Havdypet er 136 meter. Brønnen er plugget, og Deepsea Atlantic skal fortsette boringen med undersøkelsesbrønn 34/10-53 A som et sidesteg.

Brønn 34/10-53 S ble boret for Statoil Petroleum AS.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 09.02.2011

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).