34/3-3 S og 34/3-3 A

23.12.2011 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 34/3-3 S og avgrensningsbrønn 34/3-3 A.

Brønnene er lokalisert vest for Knarrfeltet (tidligere kalt Jordbær) i nordlige del av Nordsjøen. Begge brønnene påviste olje i sandsteiner av tidlig jura alder.

Hensikten med brønn 34/3-3 S var å påvise hydrokarboner i Cook-formasjonen av tidlige jura alder i ”Jordbær Vest”-prospektet. Det ble påvist olje i øvre del av Cook-formasjonen med svært god reservoarkvalitet.

Hensikten med sidesteget 34/3-3A var å avgrense 34/3-3 S-funnet ved å bekrefte utbredelse av reservoarbergarter og i tillegg påvise olje i nedre del av Cook-formasjonen. Brønnen påviste olje både i øvre og nedre Cook-formasjonen med svært god reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamlingsprogram i begge brønner. Brønn 34/3-3 S ble dessuten produksjonstestet med en maksimal rate på 1200 standard kubikkmeter olje per strømingsdøgn gjennom en 12,7 millimeter dyseåpning.

Foreløpige beregninger av størrelse på funnet er mellom 1,5 og 4,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot Knarr produksjonsskip. Utbyggingen av Knarrfeltet ble godkjent i Stortinget i juni 2011.

Brønn 34/3-3 S er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 34/3-3 S ble boret til et vertikalt dyp av 4063 meter under havflaten, og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Avgrensningsbrønn 34/3-3 A ble boret til et vertikal dyp av 3944 meter under havoverflaten.

Havdypet er 400 meter. Brønn 34/3-3 S skal nå midlertidig plugges for eventuelt å kunne benyttes i en fremtidig utbygging.

Brønn 34/3-3 S og -3 A ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 435 i Norskehavet for å bore avgrensingsbrønn 6507/7-15 S i utvinningstillatelse 435, der RWE Dea Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013