34/3-3 S og 34/3-3 A

23.12.2011 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 34/3-3 S og avgrensningsbrønn 34/3-3 A.

Brønnene er lokalisert vest for Knarrfeltet (tidligere kalt Jordbær) i nordlige del av Nordsjøen. Begge brønnene påviste olje i sandsteiner av tidlig jura alder.

Hensikten med brønn 34/3-3 S var å påvise hydrokarboner i Cook-formasjonen av tidlige jura alder i ”Jordbær Vest”-prospektet. Det ble påvist olje i øvre del av Cook-formasjonen med svært god reservoarkvalitet.

Hensikten med sidesteget 34/3-3A var å avgrense 34/3-3 S-funnet ved å bekrefte utbredelse av reservoarbergarter og i tillegg påvise olje i nedre del av Cook-formasjonen. Brønnen påviste olje både i øvre og nedre Cook-formasjonen med svært god reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamlingsprogram i begge brønner. Brønn 34/3-3 S ble dessuten produksjonstestet med en maksimal rate på 1200 standard kubikkmeter olje per strømingsdøgn gjennom en 12,7 millimeter dyseåpning.

Foreløpige beregninger av størrelse på funnet er mellom 1,5 og 4,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot Knarr produksjonsskip. Utbyggingen av Knarrfeltet ble godkjent i Stortinget i juni 2011.

Brønn 34/3-3 S er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 34/3-3 S ble boret til et vertikalt dyp av 4063 meter under havflaten, og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Avgrensningsbrønn 34/3-3 A ble boret til et vertikal dyp av 3944 meter under havoverflaten.

Havdypet er 400 meter. Brønn 34/3-3 S skal nå midlertidig plugges for eventuelt å kunne benyttes i en fremtidig utbygging.

Brønn 34/3-3 S og -3 A ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 435 i Norskehavet for å bore avgrensingsbrønn 6507/7-15 S i utvinningstillatelse 435, der RWE Dea Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.