34/3-3 S og 34/3-3 A

23.12.2011 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 34/3-3 S og avgrensningsbrønn 34/3-3 A.

Brønnene er lokalisert vest for Knarrfeltet (tidligere kalt Jordbær) i nordlige del av Nordsjøen. Begge brønnene påviste olje i sandsteiner av tidlig jura alder.

Hensikten med brønn 34/3-3 S var å påvise hydrokarboner i Cook-formasjonen av tidlige jura alder i ”Jordbær Vest”-prospektet. Det ble påvist olje i øvre del av Cook-formasjonen med svært god reservoarkvalitet.

Hensikten med sidesteget 34/3-3A var å avgrense 34/3-3 S-funnet ved å bekrefte utbredelse av reservoarbergarter og i tillegg påvise olje i nedre del av Cook-formasjonen. Brønnen påviste olje både i øvre og nedre Cook-formasjonen med svært god reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamlingsprogram i begge brønner. Brønn 34/3-3 S ble dessuten produksjonstestet med en maksimal rate på 1200 standard kubikkmeter olje per strømingsdøgn gjennom en 12,7 millimeter dyseåpning.

Foreløpige beregninger av størrelse på funnet er mellom 1,5 og 4,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot Knarr produksjonsskip. Utbyggingen av Knarrfeltet ble godkjent i Stortinget i juni 2011.

Brønn 34/3-3 S er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 34/3-3 S ble boret til et vertikalt dyp av 4063 meter under havflaten, og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Avgrensningsbrønn 34/3-3 A ble boret til et vertikal dyp av 3944 meter under havoverflaten.

Havdypet er 400 meter. Brønn 34/3-3 S skal nå midlertidig plugges for eventuelt å kunne benyttes i en fremtidig utbygging.

Brønn 34/3-3 S og -3 A ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 435 i Norskehavet for å bore avgrensingsbrønn 6507/7-15 S i utvinningstillatelse 435, der RWE Dea Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).