35/12-3 S

01.02.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-3 S.

Brønnen er boret om lag 115 kilometer nord-nordvest for Bergen og om lag 15 kilometer nord for Trollfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Sognefjord, Fensfjordformasjonen og Brentgruppen).

Brønnen påtraff Sognefjord- og Fensfjordformasjonen samt Brentgruppen med god reservoarkvalitet, men brønnen var tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 378, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2729 meter under havflaten, og avsluttet i Etiveformasjonen i Brentgruppen i midtre jura.

Havdypet er 352 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-3 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 434 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/8-8, der Nexen Exploration Norge AS er operatør.

  

 Kart

Oppdatert: 01.02.2011