35/12-3 S

01.02.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-3 S.

Brønnen er boret om lag 115 kilometer nord-nordvest for Bergen og om lag 15 kilometer nord for Trollfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Sognefjord, Fensfjordformasjonen og Brentgruppen).

Brønnen påtraff Sognefjord- og Fensfjordformasjonen samt Brentgruppen med god reservoarkvalitet, men brønnen var tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 378, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2729 meter under havflaten, og avsluttet i Etiveformasjonen i Brentgruppen i midtre jura.

Havdypet er 352 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-3 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 434 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/8-8, der Nexen Exploration Norge AS er operatør.

  

 Kart

Oppdatert: 01.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.