35/12-3 S

01.02.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-3 S.

Brønnen er boret om lag 115 kilometer nord-nordvest for Bergen og om lag 15 kilometer nord for Trollfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Sognefjord, Fensfjordformasjonen og Brentgruppen).

Brønnen påtraff Sognefjord- og Fensfjordformasjonen samt Brentgruppen med god reservoarkvalitet, men brønnen var tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 378, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2729 meter under havflaten, og avsluttet i Etiveformasjonen i Brentgruppen i midtre jura.

Havdypet er 352 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-3 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 434 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/8-8, der Nexen Exploration Norge AS er operatør.

  

 Kart

Oppdatert: 01.02.2011

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).