35/12-3 S

01.02.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/12-3 S.

Brønnen er boret om lag 115 kilometer nord-nordvest for Bergen og om lag 15 kilometer nord for Trollfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Sognefjord, Fensfjordformasjonen og Brentgruppen).

Brønnen påtraff Sognefjord- og Fensfjordformasjonen samt Brentgruppen med god reservoarkvalitet, men brønnen var tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 378, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2729 meter under havflaten, og avsluttet i Etiveformasjonen i Brentgruppen i midtre jura.

Havdypet er 352 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/12-3 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 434 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/8-8, der Nexen Exploration Norge AS er operatør.

  

 Kart

Oppdatert: 01.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.