35/12-4 S og 35/12-4 A

18.07.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 Grosbeak.

Grosbeakfunnet ble påvist i 2009 i Sognefjordformasjonen og i Brentgruppen i henholdsvis øvre- og midtre jura reservoarbergarter. 

Avgrensningsbrønnene ble boret omlag 2,5 kilometer nordøst for funnbrønnen 35/12-2 Grosbeak, og omlag 10 kilometer nordøst for Framfeltet.

Hensikten med brønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A var å avgrense 35/12-2 Grosbeakfunnet.

Brønn 35/12-4 S ble boret i den sørøstlige delen av strukturen og påviste en oljekolonne på 40 meter i Brentgruppen (Nessformasjonen) i midtre jura reservoarbergarter, og med bedre reservoarkvalitet enn forventet.  En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje med assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Maksimum produksjonsrate var på 1250 Sm3/ per strømningsdøgn.

Brønn 35/12-4 A ble boret inn i topp Brentgruppen for å undersøke den nordøstlige delen av Grosbeak strukturen. Den øvre delen av Nesseformasjonen bestod av vekslende tynne lag av sand og kull, men ingen hydrokarboner.

Resultatet fra brønnene vil inngå i den pågående vurderingen av Grosbeak og rettighetshaverne vil vurdere funnet utviklet sammen med andre funn i området.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evalueringer og analyser for å avklare størrelsen og utstrekning av funnet. Ytterligere avgrensning  vil sannsynligvis være nødvendig.

Brønn 35/12-4 S og 35/12-4 A er henholdsvis tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 378. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3585 og 3413 meter under havflaten. Brønn 35/12-4 S ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura og brønn 35/12-4 A ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Brønnen er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 359 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S i utvinningstillatelse 127, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00 Kart

Oppdatert: 18.07.2011