35/12-4 S og 35/12-4 A

18.07.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 Grosbeak.

Grosbeakfunnet ble påvist i 2009 i Sognefjordformasjonen og i Brentgruppen i henholdsvis øvre- og midtre jura reservoarbergarter. 

Avgrensningsbrønnene ble boret omlag 2,5 kilometer nordøst for funnbrønnen 35/12-2 Grosbeak, og omlag 10 kilometer nordøst for Framfeltet.

Hensikten med brønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A var å avgrense 35/12-2 Grosbeakfunnet.

Brønn 35/12-4 S ble boret i den sørøstlige delen av strukturen og påviste en oljekolonne på 40 meter i Brentgruppen (Nessformasjonen) i midtre jura reservoarbergarter, og med bedre reservoarkvalitet enn forventet.  En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje med assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Maksimum produksjonsrate var på 1250 Sm3/ per strømningsdøgn.

Brønn 35/12-4 A ble boret inn i topp Brentgruppen for å undersøke den nordøstlige delen av Grosbeak strukturen. Den øvre delen av Nesseformasjonen bestod av vekslende tynne lag av sand og kull, men ingen hydrokarboner.

Resultatet fra brønnene vil inngå i den pågående vurderingen av Grosbeak og rettighetshaverne vil vurdere funnet utviklet sammen med andre funn i området.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evalueringer og analyser for å avklare størrelsen og utstrekning av funnet. Ytterligere avgrensning  vil sannsynligvis være nødvendig.

Brønn 35/12-4 S og 35/12-4 A er henholdsvis tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 378. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3585 og 3413 meter under havflaten. Brønn 35/12-4 S ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura og brønn 35/12-4 A ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Brønnen er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 359 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S i utvinningstillatelse 127, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00 Kart

Oppdatert: 18.07.2011

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.