35/12-4 S og 35/12-4 A

18.07.2011 Wintershall Norge ASA, operatør for utvinningstillatelse 378, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A på olje- og gassfunnet 35/12-2 Grosbeak.

Grosbeakfunnet ble påvist i 2009 i Sognefjordformasjonen og i Brentgruppen i henholdsvis øvre- og midtre jura reservoarbergarter. 

Avgrensningsbrønnene ble boret omlag 2,5 kilometer nordøst for funnbrønnen 35/12-2 Grosbeak, og omlag 10 kilometer nordøst for Framfeltet.

Hensikten med brønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A var å avgrense 35/12-2 Grosbeakfunnet.

Brønn 35/12-4 S ble boret i den sørøstlige delen av strukturen og påviste en oljekolonne på 40 meter i Brentgruppen (Nessformasjonen) i midtre jura reservoarbergarter, og med bedre reservoarkvalitet enn forventet.  En vellykket formasjonstest er gjennomført i brønnen. Produksjonsraten var på 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje med assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Maksimum produksjonsrate var på 1250 Sm3/ per strømningsdøgn.

Brønn 35/12-4 A ble boret inn i topp Brentgruppen for å undersøke den nordøstlige delen av Grosbeak strukturen. Den øvre delen av Nesseformasjonen bestod av vekslende tynne lag av sand og kull, men ingen hydrokarboner.

Resultatet fra brønnene vil inngå i den pågående vurderingen av Grosbeak og rettighetshaverne vil vurdere funnet utviklet sammen med andre funn i området.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evalueringer og analyser for å avklare størrelsen og utstrekning av funnet. Ytterligere avgrensning  vil sannsynligvis være nødvendig.

Brønn 35/12-4 S og 35/12-4 A er henholdsvis tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 378. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Avgrensingsbrønnene 35/12-4 S og 35/12-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3585 og 3413 meter under havflaten. Brønn 35/12-4 S ble avsluttet i Statfjordformasjonen i nedre jura og brønn 35/12-4 A ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Brønnen er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 359 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S i utvinningstillatelse 127, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00



 Kart

Oppdatert: 18.07.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.