35/7-1 ST2

26.07.2011 Idemitsu Petroleum Norge, operatør av utvinningstillatelse 377 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/7-1 ST2. Brønnen ble boret om lag sju kilometer vest av Vega-feltet i Nordsjøen.

Primært letemål med brønnen var å påvise hydrokarboner i mellomjura reservoar bergarter (Brent-gruppen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i Cook-formasjonen av tidlig jura alder. Brønnen påtraff både Brent-gruppen og Cook-formasjonen, men begge med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Datainnsamling og prøvetaking er utført, og brønnen er klassifisert som tørr.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 377 S, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4773 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Dunlin- gruppen av tidlig jura alder. Havdypet i området er 386 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/7-1 ST2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som nå skal til utvinningstillatelse 482 i Norskehavet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013