6305/4-2 S

02.02.2011 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 6305/4-2 S på Ormen Langefeltet.

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 800-1100 meters vanndyp i sørlig del av Norskehavet og om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret omtrent 12 kilometer nordvest for hovedproduksjonsområdet på feltet.

Hensikten med brønn 6305/4-2 S i utvinningstillatelse 209 var å avgrense den nordligste utstrekningen av feltet. Brønnen påtraff reservoarbergarter med varierende kvalitet i både Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen, men brønnen var tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Resultatet fra denne avgrensningsbrønnen vil inngå i den pågående vurderingen av Ormen Langefeltet, men gir ikke grunnlag for endringer av forventede utvinnbare reserver fra Ormen Lange.

Brønn 6305/4-2 S er den åttende letebrønnen som er boret på Ormen Langefeltet.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2869 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1086 meter. Brønnen er plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreskipet West Navigator som nå fortsetter med boring av produksjonsbrønner på Ormen Langefeltet.

 

 Kart

Oppdatert: 02.02.2011