6305/4-2 S

02.02.2011 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 6305/4-2 S på Ormen Langefeltet.

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 800-1100 meters vanndyp i sørlig del av Norskehavet og om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret omtrent 12 kilometer nordvest for hovedproduksjonsområdet på feltet.

Hensikten med brønn 6305/4-2 S i utvinningstillatelse 209 var å avgrense den nordligste utstrekningen av feltet. Brønnen påtraff reservoarbergarter med varierende kvalitet i både Egga reservoarenhet og Jorsalfareformasjonen, men brønnen var tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Resultatet fra denne avgrensningsbrønnen vil inngå i den pågående vurderingen av Ormen Langefeltet, men gir ikke grunnlag for endringer av forventede utvinnbare reserver fra Ormen Lange.

Brønn 6305/4-2 S er den åttende letebrønnen som er boret på Ormen Langefeltet.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2869 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1086 meter. Brønnen er plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreskipet West Navigator som nå fortsetter med boring av produksjonsbrønner på Ormen Langefeltet.

 

 Kart

Oppdatert: 02.02.2011

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).