6305/9-2

28.02.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 468, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6305/9-2. Brønnen er boret om lag 30 km øst for Ormen Langefeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre paleocen (Tangformasjonen). Sekundære letemål var å påvise petroleum i nedre paleocen (Egga reservoarenhet) og øvre kritt (Springarformasjonen). Brønnen påtraff Tangformasjonen med tynnere reservoarbergarter og dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I de sekundære målene ble det påtruffet bergarter i Egga reservoarenhet og Springarformasjonen med reservoartykkelse og kvalitet som forventet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 468. Tillatelsen ble tildelt i TFO2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3035 meter under havflaten og ble avsluttet i Springarformasjonen øvre kritt. Havdypet er 274 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6305/9-2 ble boret av Aker Barents som nå skal til utvinningstillatelse 522 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6604/2-1 der BG Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 28.02.2011