6305/9-2

28.02.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 468, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6305/9-2. Brønnen er boret om lag 30 km øst for Ormen Langefeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre paleocen (Tangformasjonen). Sekundære letemål var å påvise petroleum i nedre paleocen (Egga reservoarenhet) og øvre kritt (Springarformasjonen). Brønnen påtraff Tangformasjonen med tynnere reservoarbergarter og dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I de sekundære målene ble det påtruffet bergarter i Egga reservoarenhet og Springarformasjonen med reservoartykkelse og kvalitet som forventet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 468. Tillatelsen ble tildelt i TFO2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3035 meter under havflaten og ble avsluttet i Springarformasjonen øvre kritt. Havdypet er 274 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6305/9-2 ble boret av Aker Barents som nå skal til utvinningstillatelse 522 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6604/2-1 der BG Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

Oppdatert: 28.02.2011

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.