6407/4-2

12.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 429, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6407/4-2 på gass/kondensatfunnet 6407/4-1.

Funnet ble påvist i 1985 i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen) om lag 25 kilometer vest for Mikkelfeltet. Før brønnen 6407/4-2 ble boret var ressursanslaget for funnet på 2,55 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og 0,67 millioner Sm3 utvinnbar kondensat.

Primært letemål for brønnen var å avgrense gass/ kondensatfunnet 6407/4-1. Sekundær letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ileformasjonen).

I det primære målet ble det påtruffet reservoarbergarter i Garnformasjonen med dårligere reservoarkvalitet enn forventet, mens det sekundære målet i Ileformasjonen hadde reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet.

Det er utført data innsamling og prøvetaking. Begge letemål i brønnen var vannførende.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 429. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4207 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ileformasjonen i midtre jura. Havdypet er 222 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/4-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til utvinningstillatelse 312 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/3-1 S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013