6407/4-2

12.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 429, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6407/4-2 på gass/kondensatfunnet 6407/4-1.

Funnet ble påvist i 1985 i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen) om lag 25 kilometer vest for Mikkelfeltet. Før brønnen 6407/4-2 ble boret var ressursanslaget for funnet på 2,55 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og 0,67 millioner Sm3 utvinnbar kondensat.

Primært letemål for brønnen var å avgrense gass/ kondensatfunnet 6407/4-1. Sekundær letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ileformasjonen).

I det primære målet ble det påtruffet reservoarbergarter i Garnformasjonen med dårligere reservoarkvalitet enn forventet, mens det sekundære målet i Ileformasjonen hadde reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet.

Det er utført data innsamling og prøvetaking. Begge letemål i brønnen var vannførende.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 429. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4207 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ileformasjonen i midtre jura. Havdypet er 222 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/4-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til utvinningstillatelse 312 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/3-1 S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.