6407/4-2

12.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 429, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6407/4-2 på gass/kondensatfunnet 6407/4-1.

Funnet ble påvist i 1985 i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen) om lag 25 kilometer vest for Mikkelfeltet. Før brønnen 6407/4-2 ble boret var ressursanslaget for funnet på 2,55 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og 0,67 millioner Sm3 utvinnbar kondensat.

Primært letemål for brønnen var å avgrense gass/ kondensatfunnet 6407/4-1. Sekundær letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ileformasjonen).

I det primære målet ble det påtruffet reservoarbergarter i Garnformasjonen med dårligere reservoarkvalitet enn forventet, mens det sekundære målet i Ileformasjonen hadde reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet.

Det er utført data innsamling og prøvetaking. Begge letemål i brønnen var vannførende.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 429. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4207 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ileformasjonen i midtre jura. Havdypet er 222 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/4-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal til utvinningstillatelse 312 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/3-1 S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.