6407/5-2 S

01.09.2011 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 471, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for Mikkelfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i undre til midte jura reservoarbergarter (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff Lysingformasjonen med reservoarbergarter som er tette. I sekundært mål ble det påtruffet gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, og i tillegg ble det påtruffet gass i øvre jura (Rognformasjonen). Totalt er det en 40 meter kolonne gass i Rogn- og Garnformasjonen. Størrelsen på funnet er ikke økonomisk interessant.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 471. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3359 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i undre jura.

Havdypet er 230 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/5-2 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som skal til utvinningstillatelse 559 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/11-7 S der Rocksource ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.