6407/5-2 S

01.09.2011 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 471, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for Mikkelfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i undre til midte jura reservoarbergarter (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff Lysingformasjonen med reservoarbergarter som er tette. I sekundært mål ble det påtruffet gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, og i tillegg ble det påtruffet gass i øvre jura (Rognformasjonen). Totalt er det en 40 meter kolonne gass i Rogn- og Garnformasjonen. Størrelsen på funnet er ikke økonomisk interessant.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 471. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3359 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i undre jura.

Havdypet er 230 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/5-2 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som skal til utvinningstillatelse 559 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/11-7 S der Rocksource ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013