6407/5-2 S

01.09.2011 OMV Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 471, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/5-2 S. Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for Mikkelfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i undre til midte jura reservoarbergarter (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff Lysingformasjonen med reservoarbergarter som er tette. I sekundært mål ble det påtruffet gass i Garnformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, og i tillegg ble det påtruffet gass i øvre jura (Rognformasjonen). Totalt er det en 40 meter kolonne gass i Rogn- og Garnformasjonen. Størrelsen på funnet er ikke økonomisk interessant.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 471. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3359 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i undre jura.

Havdypet er 230 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/5-2 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som skal til utvinningstillatelse 559 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/11-7 S der Rocksource ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).