6507/8-8

13.04.2011 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 434, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/8-8.

Brønnen er boret omlag sju kilometer sørøst for Heidrunfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Åreformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og av god kvalitet i Tilje- og Åreformasjonen. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 434. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 329 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/8-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som skal til utvinningstillatelse 378 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/12-4 der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 13.04.2011

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S