6507/8-8

13.04.2011 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 434, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/8-8.

Brønnen er boret omlag sju kilometer sørøst for Heidrunfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Åreformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og av god kvalitet i Tilje- og Åreformasjonen. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 434. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 329 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/8-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som skal til utvinningstillatelse 378 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/12-4 der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 13.04.2011

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.