6507/8-8

13.04.2011 Nexen Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 434, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/8-8.

Brønnen er boret omlag sju kilometer sørøst for Heidrunfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Åreformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og av god kvalitet i Tilje- og Åreformasjonen. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 434. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 329 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/8-8 ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som skal til utvinningstillatelse 378 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/12-4 der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 13.04.2011