6508/1-2

13.09.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 482, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag ti kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder (Tilje-/Åreformasjonene).

Brønnen påviste gass og olje i Tilje-/Åreformasjonene med reservoaregenskaper som forventet. Det ble påtruffet en gasskolonne på 18 meter og en oljekolonne på 23 meter.  

Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til omtrent 1 million standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Videre studier og utforskning av tilleggspotensialet kan avklare om funnet har kommersiell interesse.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 482. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1770 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 395 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6508/1-2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 530 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7124/4-1S, der GDF SUEZ Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.