6508/1-2

13.09.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 482, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag ti kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder (Tilje-/Åreformasjonene).

Brønnen påviste gass og olje i Tilje-/Åreformasjonene med reservoaregenskaper som forventet. Det ble påtruffet en gasskolonne på 18 meter og en oljekolonne på 23 meter.  

Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til omtrent 1 million standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Videre studier og utforskning av tilleggspotensialet kan avklare om funnet har kommersiell interesse.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 482. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1770 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 395 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6508/1-2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 530 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7124/4-1S, der GDF SUEZ Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013