6508/1-2

13.09.2011 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 482, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Brønnen påviste olje og gass.

Brønnen er boret om lag ti kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig jura alder (Tilje-/Åreformasjonene).

Brønnen påviste gass og olje i Tilje-/Åreformasjonene med reservoaregenskaper som forventet. Det ble påtruffet en gasskolonne på 18 meter og en oljekolonne på 23 meter.  

Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til omtrent 1 million standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Videre studier og utforskning av tilleggspotensialet kan avklare om funnet har kommersiell interesse.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 482. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1770 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 395 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6508/1-2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 530 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7124/4-1S, der GDF SUEZ Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.