6604/2-1

02.05.2011 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 522, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6604/2-1.

Brønnen er boret omlag 45 kilometer sørvest for funnet 6705/10-1 Asterix og 60 kilometer nord for funnet 6603/12-1 Gro.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Den påtraff Springarformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 522. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3511 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen. Havdypet er 1262 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6604/2-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som skal til utvinningstillatelse 377S vest for feltet Vega i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/7-1 S der Idemitsu Petroleum Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 02.05.2011