6607/12-2 S

13.10.2011 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 127, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S. Brønnen påviste gass og olje.

Brønn 6607/12-2 S er boret om lag åtte kilometer vest for Nornefeltet. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter (Cromer Knollgruppen).

Brønnen påviste gass og olje i både det primære og det sekundære letemålet med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot eksisterende felt i området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 127. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4245 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen). Havdypet er 369 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 6607/12-2 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til verft for 30-årssertifisering, før den skal til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/6-4 S. Der er Det norske oljeselskap ASA operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.