6607/12-2 S

13.10.2011 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 127, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S. Brønnen påviste gass og olje.

Brønn 6607/12-2 S er boret om lag åtte kilometer vest for Nornefeltet. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter (Cromer Knollgruppen).

Brønnen påviste gass og olje i både det primære og det sekundære letemålet med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot eksisterende felt i området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 127. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4245 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen). Havdypet er 369 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 6607/12-2 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til verft for 30-årssertifisering, før den skal til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/6-4 S. Der er Det norske oljeselskap ASA operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013