6607/12-2 S

13.10.2011 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 127, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S. Brønnen påviste gass og olje.

Brønn 6607/12-2 S er boret om lag åtte kilometer vest for Nornefeltet. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter (Cromer Knollgruppen).

Brønnen påviste gass og olje i både det primære og det sekundære letemålet med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot eksisterende felt i området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 127. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4245 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen). Havdypet er 369 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 6607/12-2 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til verft for 30-årssertifisering, før den skal til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/6-4 S. Der er Det norske oljeselskap ASA operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.