6607/12-2 S

13.10.2011 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 127, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-2 S. Brønnen påviste gass og olje.

Brønn 6607/12-2 S er boret om lag åtte kilometer vest for Nornefeltet. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter (Cromer Knollgruppen).

Brønnen påviste gass og olje i både det primære og det sekundære letemålet med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygget mot eksisterende felt i området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 127. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10 B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4245 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder (Åreformasjonen). Havdypet er 369 meter. Brønnen blir nå midlertidig plugget og forlatt.

Brønn 6607/12-2 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som nå skal til verft for 30-årssertifisering, før den skal til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/6-4 S. Der er Det norske oljeselskap ASA operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.