6608/11-7 S

24.10.2011 Rocksource ASA, operatør for utvinningstillatelse 559, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-7 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i Norskehavet, om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen og om lag 5 kilometer nordøst for funnet 6608/11-4 (”Linerle”).

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura og øvre trias reservoarbergarter (Åreformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Grey Beds og Red Beds).

Brønnen påtraff øvre del av Åreformasjonens reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I det sekundære letemålet ble det påtruffet reservoarbergarter av god reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 559. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2185 meter under havflaten, og den ble avsluttet i bergarter av sen trias alder. Havdypet er 333 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/11-7 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 350 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/6-4 der E.ON Ruhrgas Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013