6608/11-7 S

24.10.2011 Rocksource ASA, operatør for utvinningstillatelse 559, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-7 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i Norskehavet, om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen og om lag 5 kilometer nordøst for funnet 6608/11-4 (”Linerle”).

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura og øvre trias reservoarbergarter (Åreformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Grey Beds og Red Beds).

Brønnen påtraff øvre del av Åreformasjonens reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I det sekundære letemålet ble det påtruffet reservoarbergarter av god reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 559. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2185 meter under havflaten, og den ble avsluttet i bergarter av sen trias alder. Havdypet er 333 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/11-7 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 350 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6507/6-4 der E.ON Ruhrgas Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).