7/11-12 S og A

12.12.2011 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 301 CS, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A. Brønnene påviste gass.

Brønnene ble boret i sørlig del av Nordsjøen, om lag 19 kilometer sørvest for Ulafeltet.

Hensikten med brønn 7/11-12 S var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 40 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen), reservoarbergarter og reservoarkvalitet i trias var dårligere enn forventet.

Hensikten med sidesteget, som ble boret høyere på strukturen på et eget segment, var å påvise petroleum i øvre jura (Ulaformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 34 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen) med reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Videre evaluering av brønnresultatene er nødvendig før funnets størrelse kan beregnes. 

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 301 CS. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 301 i 2008.

Brønn 7/11-12 S ble boret til et vertikalt dyp av 5357 meter under havflaten, mens brønn 7/11-12 A ble boret til et vertikalt dyp av 5201 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnene er klassifisert som HTHT brønner, det vil si de er boret under høy temperatur og høyt trykk.

Havdypet er 72 meter. Brønnene blir nå plugget og forlatt. 

Brønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A ble boret med boreinnretningen Maersk Gallant som skal til utvinningstillatelse 146 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/4-21 hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.