7/11-12 S og A

12.12.2011 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 301 CS, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A. Brønnene påviste gass.

Brønnene ble boret i sørlig del av Nordsjøen, om lag 19 kilometer sørvest for Ulafeltet.

Hensikten med brønn 7/11-12 S var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 40 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen), reservoarbergarter og reservoarkvalitet i trias var dårligere enn forventet.

Hensikten med sidesteget, som ble boret høyere på strukturen på et eget segment, var å påvise petroleum i øvre jura (Ulaformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 34 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen) med reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Videre evaluering av brønnresultatene er nødvendig før funnets størrelse kan beregnes. 

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 301 CS. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 301 i 2008.

Brønn 7/11-12 S ble boret til et vertikalt dyp av 5357 meter under havflaten, mens brønn 7/11-12 A ble boret til et vertikalt dyp av 5201 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnene er klassifisert som HTHT brønner, det vil si de er boret under høy temperatur og høyt trykk.

Havdypet er 72 meter. Brønnene blir nå plugget og forlatt. 

Brønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A ble boret med boreinnretningen Maersk Gallant som skal til utvinningstillatelse 146 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/4-21 hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.