7/11-12 S og A

12.12.2011 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 301 CS, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A. Brønnene påviste gass.

Brønnene ble boret i sørlig del av Nordsjøen, om lag 19 kilometer sørvest for Ulafeltet.

Hensikten med brønn 7/11-12 S var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 40 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen), reservoarbergarter og reservoarkvalitet i trias var dårligere enn forventet.

Hensikten med sidesteget, som ble boret høyere på strukturen på et eget segment, var å påvise petroleum i øvre jura (Ulaformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 34 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen) med reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Videre evaluering av brønnresultatene er nødvendig før funnets størrelse kan beregnes. 

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 301 CS. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 301 i 2008.

Brønn 7/11-12 S ble boret til et vertikalt dyp av 5357 meter under havflaten, mens brønn 7/11-12 A ble boret til et vertikalt dyp av 5201 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnene er klassifisert som HTHT brønner, det vil si de er boret under høy temperatur og høyt trykk.

Havdypet er 72 meter. Brønnene blir nå plugget og forlatt. 

Brønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A ble boret med boreinnretningen Maersk Gallant som skal til utvinningstillatelse 146 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/4-21 hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013