7/11-12 S og A

12.12.2011 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 301 CS, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A. Brønnene påviste gass.

Brønnene ble boret i sørlig del av Nordsjøen, om lag 19 kilometer sørvest for Ulafeltet.

Hensikten med brønn 7/11-12 S var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 40 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen), reservoarbergarter og reservoarkvalitet i trias var dårligere enn forventet.

Hensikten med sidesteget, som ble boret høyere på strukturen på et eget segment, var å påvise petroleum i øvre jura (Ulaformasjonen) og i trias (Skagerrakformasjonen). Det ble påtruffet en 34 meter brutto gasskolonne i jura (Ulaformasjonen) med reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Videre evaluering av brønnresultatene er nødvendig før funnets størrelse kan beregnes. 

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 301 CS. Tillatelsen ble fradelt utvinningstillatelse 301 i 2008.

Brønn 7/11-12 S ble boret til et vertikalt dyp av 5357 meter under havflaten, mens brønn 7/11-12 A ble boret til et vertikalt dyp av 5201 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i trias (Skagerrakformasjonen). Brønnene er klassifisert som HTHT brønner, det vil si de er boret under høy temperatur og høyt trykk.

Havdypet er 72 meter. Brønnene blir nå plugget og forlatt. 

Brønnene 7/11-12 S og 7/11-12 A ble boret med boreinnretningen Maersk Gallant som skal til utvinningstillatelse 146 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/4-21 hvor Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.