7119/12-4

18.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 488, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7119/12-4.

Brønnen er boret omlag 145 kilometer nordvest for Hammerfest og om lag 40 kilometer sør for gassforekomsten 7120/8-1 Askeladd, som inngår i Snøhvitutbyggingen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Støformasjonen). Snaddformasjonen av sen trias alder var sekundært letemål, men ble ikke nådd.

Det ble påtruffet reservoarbergarter med god reservoarkvalitet i Støformasjonen. Det er utført data innsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 488. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2887 meter under havflaten, og ble avsluttet 150 m inn i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 192 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7119/12-4 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 532 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/8-1 der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 18.02.2011