7119/12-4

18.02.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 488, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7119/12-4.

Brønnen er boret omlag 145 kilometer nordvest for Hammerfest og om lag 40 kilometer sør for gassforekomsten 7120/8-1 Askeladd, som inngår i Snøhvitutbyggingen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Støformasjonen). Snaddformasjonen av sen trias alder var sekundært letemål, men ble ikke nådd.

Det ble påtruffet reservoarbergarter med god reservoarkvalitet i Støformasjonen. Det er utført data innsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 488. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2887 meter under havflaten, og ble avsluttet 150 m inn i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 192 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7119/12-4 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer, som nå skal til utvinningstillatelse 532 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/8-1 der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart

 

Oppdatert: 18.02.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.