7120/12-5

05.01.2011 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 489, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7120/12-5 i Barentshavet.

Brønnen er boret om lag 115 kilometer nordvest for Hammerfest og om lag 50 kilometer vest for Goliatfeltet.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergartet (Stø-, Snadd- og Kobbeformasjonene).

Det ble påtruffet reservoarbergarter med middels god reservoarkvalitet både i Stø- og Snaddformasjonene, men Kobbeformasjonen var dårligere enn forventet. Brønnen er klassifisert som tørr. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 489. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007 den 29. februar 2008. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3605 meter under havflaten, og ble avsluttet 60 meter inn i Kobbeformasjonen. Havdypet er 187 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/12-5 ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer som nå skal til utvinningstillatelse 488 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7119/12-4 der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Oppdatert: 05.01.2011