7120/2-3S

08.07.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 438, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/2-3S. Brønnen er boret omlag 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig kritt og mellom jura alder (Kolmule og Støformasjonene). Brønnen påviste gass i tre separate soner; en 95 meter kolonne i Kolmuleformasjonen, i Knurrformasjonen, samt gass i Støformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2,5 og 8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 438. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2579 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 312 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/2-3S ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som etterpå skal til Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-8, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

 

Oppdatert: 08.07.2011