7121/9-1

24.11.2011 Dong E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 518, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/9-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 100 kilometer nordvest for Hammerfest og om lag 20 kilometer vest for Goliatfeltet i den sørvestlige delen av Barentshavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura og nedre kritt (Knurr- og Hekkingenformasjonene). Brønnen påtraff Knurrformasjonen med betydelig tynnere reservoarbergarter og med reservoarkvalitet dårligere enn forventet. Ingen reservoarbergarter ble påtruffet i Hekkingenformasjonen.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 518. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.   

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2418 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av mellomjura alder. Havdypet er 310 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7121/9-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 532 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/7-1 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.