7121/9-1

24.11.2011 Dong E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 518, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/9-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 100 kilometer nordvest for Hammerfest og om lag 20 kilometer vest for Goliatfeltet i den sørvestlige delen av Barentshavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura og nedre kritt (Knurr- og Hekkingenformasjonene). Brønnen påtraff Knurrformasjonen med betydelig tynnere reservoarbergarter og med reservoarkvalitet dårligere enn forventet. Ingen reservoarbergarter ble påtruffet i Hekkingenformasjonen.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 518. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.   

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2418 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av mellomjura alder. Havdypet er 310 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7121/9-1 ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 532 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/7-1 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013