7124/4-1 S

14.10.2011 GDF Suez E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 530, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7124/4-1 S.

Brønnen er boret om lag 105 kilometer nord for Hammerfest og om lag 70 kilometer nordøst for Goliatfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Realgrunnenundergruppen og Snaddformasjonen).

Sekundære letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre trias (Kobbe-, Klappmyss- og Havertformasjonene).

Brønnen påtraff i Realgrunnenundergruppen reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. I de sekundære letemålene ble det påtruffet reservoarbergarter av tilfredsstillende reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 530. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2690 meter under havflaten, og ble avsluttet 200 m inn i Havertformasjonen i nedre trias. Havdypet er 303 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7124/4-1 S ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 518 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7121/9-1 der Dong E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).