7124/4-1 S

14.10.2011 GDF Suez E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 530, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7124/4-1 S.

Brønnen er boret om lag 105 kilometer nord for Hammerfest og om lag 70 kilometer nordøst for Goliatfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Realgrunnenundergruppen og Snaddformasjonen).

Sekundære letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre trias (Kobbe-, Klappmyss- og Havertformasjonene).

Brønnen påtraff i Realgrunnenundergruppen reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. I de sekundære letemålene ble det påtruffet reservoarbergarter av tilfredsstillende reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 530. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2690 meter under havflaten, og ble avsluttet 200 m inn i Havertformasjonen i nedre trias. Havdypet er 303 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7124/4-1 S ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 518 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7121/9-1 der Dong E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013