7124/4-1 S

14.10.2011 GDF Suez E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 530, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7124/4-1 S.

Brønnen er boret om lag 105 kilometer nord for Hammerfest og om lag 70 kilometer nordøst for Goliatfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Realgrunnenundergruppen og Snaddformasjonen).

Sekundære letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre trias (Kobbe-, Klappmyss- og Havertformasjonene).

Brønnen påtraff i Realgrunnenundergruppen reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. I de sekundære letemålene ble det påtruffet reservoarbergarter av tilfredsstillende reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 530. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2690 meter under havflaten, og ble avsluttet 200 m inn i Havertformasjonen i nedre trias. Havdypet er 303 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7124/4-1 S ble boret av boreinnretningen Aker Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 518 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7121/9-1 der Dong E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.