7220/8-1

01.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-1. Brønnen er boret omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø og Normelaformasjonene). Brønnen påviste gass og olje i Støformasjonen og olje i Nordmelaformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen vil bli boret til et vertikalt dyp på 2250 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 373 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/8-1 bores av boreinnretningen Polar Pioneer, som etterpå skal til Norskehavet for å bore produksjonsbrønner på Skarvfeltet der BP Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart (pdf)

 

Oppdatert: 01.04.2011

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.