7220/8-1

01.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-1. Brønnen er boret omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø og Normelaformasjonene). Brønnen påviste gass og olje i Støformasjonen og olje i Nordmelaformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen vil bli boret til et vertikalt dyp på 2250 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 373 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/8-1 bores av boreinnretningen Polar Pioneer, som etterpå skal til Norskehavet for å bore produksjonsbrønner på Skarvfeltet der BP Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart (pdf)

 

Oppdatert: 01.04.2011