7220/8-1

01.04.2011 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-1. Brønnen er boret omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø og Normelaformasjonene). Brønnen påviste gass og olje i Støformasjonen og olje i Nordmelaformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen vil bli boret til et vertikalt dyp på 2250 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 373 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/8-1 bores av boreinnretningen Polar Pioneer, som etterpå skal til Norskehavet for å bore produksjonsbrønner på Skarvfeltet der BP Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart

Last ned: Kart (pdf)

 

Oppdatert: 01.04.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.