7225/3-1

08.08.2011 Total EP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7225/3-1. Brønnen, som påviste gass, ble boret i Barentshavet, om lag 250 kilometer nord for Melkøya.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Snadd- og Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura (Støformasjonen), trias (Havertformasjonen) og perm (Bjarmelandformasjonen).

Det ble påvist gass både i intervaller fra jura og trias. I Kobbeformasjonen med et 400 meters intervall i bergarter av varierende reservoarkvalitet, og i Havertformasjonen i to intervaller på henholdsvis 80 og 90 meter i dårlig utviklede reservoarbergarter. Det ble også påtruffet gass i Stø- og Snaddformasjonen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 50 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder kun små mengder CO2, H2S og N2. Resultatene fra brønnen blir inkludert i den pågående evalueringen av ”Norvarg” for å etablere størrelse og utbredelse på gassfunnene.

Brønnen, som ble boret på 376 meters havdyp, er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 4150 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen i permiske bergarter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7225/3-1 ble boret av West Phoenix som skal bore for Statoil Petroleum AS på Trollfeltet i Nordsjøen.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013