7225/3-1

08.08.2011 Total EP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7225/3-1. Brønnen, som påviste gass, ble boret i Barentshavet, om lag 250 kilometer nord for Melkøya.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Snadd- og Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura (Støformasjonen), trias (Havertformasjonen) og perm (Bjarmelandformasjonen).

Det ble påvist gass både i intervaller fra jura og trias. I Kobbeformasjonen med et 400 meters intervall i bergarter av varierende reservoarkvalitet, og i Havertformasjonen i to intervaller på henholdsvis 80 og 90 meter i dårlig utviklede reservoarbergarter. Det ble også påtruffet gass i Stø- og Snaddformasjonen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 50 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder kun små mengder CO2, H2S og N2. Resultatene fra brønnen blir inkludert i den pågående evalueringen av ”Norvarg” for å etablere størrelse og utbredelse på gassfunnene.

Brønnen, som ble boret på 376 meters havdyp, er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 4150 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen i permiske bergarter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7225/3-1 ble boret av West Phoenix som skal bore for Statoil Petroleum AS på Trollfeltet i Nordsjøen.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.