7225/3-1

08.08.2011 Total EP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7225/3-1. Brønnen, som påviste gass, ble boret i Barentshavet, om lag 250 kilometer nord for Melkøya.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Snadd- og Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura (Støformasjonen), trias (Havertformasjonen) og perm (Bjarmelandformasjonen).

Det ble påvist gass både i intervaller fra jura og trias. I Kobbeformasjonen med et 400 meters intervall i bergarter av varierende reservoarkvalitet, og i Havertformasjonen i to intervaller på henholdsvis 80 og 90 meter i dårlig utviklede reservoarbergarter. Det ble også påtruffet gass i Stø- og Snaddformasjonen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 50 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder kun små mengder CO2, H2S og N2. Resultatene fra brønnen blir inkludert i den pågående evalueringen av ”Norvarg” for å etablere størrelse og utbredelse på gassfunnene.

Brønnen, som ble boret på 376 meters havdyp, er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 4150 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen i permiske bergarter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7225/3-1 ble boret av West Phoenix som skal bore for Statoil Petroleum AS på Trollfeltet i Nordsjøen.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).