7225/3-1

08.08.2011 Total EP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7225/3-1. Brønnen, som påviste gass, ble boret i Barentshavet, om lag 250 kilometer nord for Melkøya.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (Snadd- og Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura (Støformasjonen), trias (Havertformasjonen) og perm (Bjarmelandformasjonen).

Det ble påvist gass både i intervaller fra jura og trias. I Kobbeformasjonen med et 400 meters intervall i bergarter av varierende reservoarkvalitet, og i Havertformasjonen i to intervaller på henholdsvis 80 og 90 meter i dårlig utviklede reservoarbergarter. Det ble også påtruffet gass i Stø- og Snaddformasjonen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 50 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 180 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gassen inneholder kun små mengder CO2, H2S og N2. Resultatene fra brønnen blir inkludert i den pågående evalueringen av ”Norvarg” for å etablere størrelse og utbredelse på gassfunnene.

Brønnen, som ble boret på 376 meters havdyp, er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 4150 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen i permiske bergarter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7225/3-1 ble boret av West Phoenix som skal bore for Statoil Petroleum AS på Trollfeltet i Nordsjøen.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.