8/10-4 S og 8/10-4 A

07.12.2011 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-4 S og avgrensningsbrønn 8/10-4 A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 8/10-4 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ula-formasjonen). Brønnen påtraff olje i en 55 meter brutto kolonne i Ulaformasjonen med gode reservoarbergarter og god reservoarkvalitet som forventet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom fem og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

For å påvise ytterligere oljevolumer, skal en sidestegsbrønn 8/10-4 B bores ut fra brønn 8/10-4 S inn i Ulaformasjonen i et eget segment lengre sør på strukturen.   

Brønn 8/10-4 S er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Grunnet boretekniske problemer ble det også gjennomført et teknisk sidesteg 8/10-4 A T2 for å ta trykkpunkter til bestemmelse av olje/vann kontakten.

Brønnene er de to første som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-4 S og 8/10-4 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 3066 m og 3116 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 66 m.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.