8/10-4 S og 8/10-4 A

07.12.2011 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-4 S og avgrensningsbrønn 8/10-4 A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 8/10-4 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ula-formasjonen). Brønnen påtraff olje i en 55 meter brutto kolonne i Ulaformasjonen med gode reservoarbergarter og god reservoarkvalitet som forventet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom fem og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

For å påvise ytterligere oljevolumer, skal en sidestegsbrønn 8/10-4 B bores ut fra brønn 8/10-4 S inn i Ulaformasjonen i et eget segment lengre sør på strukturen.   

Brønn 8/10-4 S er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Grunnet boretekniske problemer ble det også gjennomført et teknisk sidesteg 8/10-4 A T2 for å ta trykkpunkter til bestemmelse av olje/vann kontakten.

Brønnene er de to første som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-4 S og 8/10-4 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 3066 m og 3116 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 66 m.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.