8/10-4 S og 8/10-4 A

07.12.2011 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-4 S og avgrensningsbrønn 8/10-4 A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 8/10-4 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ula-formasjonen). Brønnen påtraff olje i en 55 meter brutto kolonne i Ulaformasjonen med gode reservoarbergarter og god reservoarkvalitet som forventet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom fem og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

For å påvise ytterligere oljevolumer, skal en sidestegsbrønn 8/10-4 B bores ut fra brønn 8/10-4 S inn i Ulaformasjonen i et eget segment lengre sør på strukturen.   

Brønn 8/10-4 S er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Grunnet boretekniske problemer ble det også gjennomført et teknisk sidesteg 8/10-4 A T2 for å ta trykkpunkter til bestemmelse av olje/vann kontakten.

Brønnene er de to første som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-4 S og 8/10-4 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 3066 m og 3116 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 66 m.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013