8/10-4 S og 8/10-4 A

07.12.2011 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 8/10-4 S og avgrensningsbrønn 8/10-4 A.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer øst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 8/10-4 S var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ula-formasjonen). Brønnen påtraff olje i en 55 meter brutto kolonne i Ulaformasjonen med gode reservoarbergarter og god reservoarkvalitet som forventet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom fem og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

For å påvise ytterligere oljevolumer, skal en sidestegsbrønn 8/10-4 B bores ut fra brønn 8/10-4 S inn i Ulaformasjonen i et eget segment lengre sør på strukturen.   

Brønn 8/10-4 S er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Grunnet boretekniske problemer ble det også gjennomført et teknisk sidesteg 8/10-4 A T2 for å ta trykkpunkter til bestemmelse av olje/vann kontakten.

Brønnene er de to første som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-4 S og 8/10-4 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 3066 m og 3116 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 66 m.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).