9/1-1 S

23.11.2011 Premier Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 406, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 9/1-1 S. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret om lag 30 kilometer vest for Ymefeltet og rundt 30 kilometer sør for oljefunnet 17/12-1 Bream i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Bryneformasjonen). Brønnen påtraff Bryneformasjonen med bedre reservoarutvikling enn forventet. Det ble samlet inn data og tatt prøver.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 406. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2205 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret på 87 meters havdyp av boreinnretningen Bredford Dolpin. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 501 i den midtre delen av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/5-2, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013