30/11-8 S

10.05.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-8 S. Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for Oseberg Sørfeltet i Nordsjøen.

Brønnen ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, sammen med utvinningstillatelse 272 som har tilsvarende eiere og eierandeler.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom jura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Seleformasjonen av paleocen alder. Det ble påvist hydrokarboner i en 200 meters kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Foreløpige data indikerer olje.

Sekundært letemål i paleocen er tørt. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og ni millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

30/11-8 S ble boret til et vertikalt dyp av 3822 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen, i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 108 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som etter avslutning av brønnen skal bore et sidesteg, undersøkelsesbrønn 30/11-8 A på et prospekt vest for 30/11-8 S, i utvinningstillatelse 035/272, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 kart

Oppdatert: 10.05.2011

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.