30/11-8 S

10.05.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-8 S. Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for Oseberg Sørfeltet i Nordsjøen.

Brønnen ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, sammen med utvinningstillatelse 272 som har tilsvarende eiere og eierandeler.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom jura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Seleformasjonen av paleocen alder. Det ble påvist hydrokarboner i en 200 meters kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Foreløpige data indikerer olje.

Sekundært letemål i paleocen er tørt. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og ni millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

30/11-8 S ble boret til et vertikalt dyp av 3822 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen, i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 108 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som etter avslutning av brønnen skal bore et sidesteg, undersøkelsesbrønn 30/11-8 A på et prospekt vest for 30/11-8 S, i utvinningstillatelse 035/272, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 kart

Oppdatert: 10.05.2011