30/11-8 S

10.05.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-8 S. Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for Oseberg Sørfeltet i Nordsjøen.

Brønnen ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, sammen med utvinningstillatelse 272 som har tilsvarende eiere og eierandeler.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom jura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Seleformasjonen av paleocen alder. Det ble påvist hydrokarboner i en 200 meters kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Foreløpige data indikerer olje.

Sekundært letemål i paleocen er tørt. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og ni millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

30/11-8 S ble boret til et vertikalt dyp av 3822 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen, i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 108 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som etter avslutning av brønnen skal bore et sidesteg, undersøkelsesbrønn 30/11-8 A på et prospekt vest for 30/11-8 S, i utvinningstillatelse 035/272, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 kart

Oppdatert: 10.05.2011

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.