30/11-8 S

10.05.2011 Statoil Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-8 S. Brønnen er om lag 26 kilometer sørvest for Oseberg Sørfeltet i Nordsjøen.

Brønnen ble boret innenfor utvinningstillatelse 035, sammen med utvinningstillatelse 272 som har tilsvarende eiere og eierandeler.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom jura alder (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Seleformasjonen av paleocen alder. Det ble påvist hydrokarboner i en 200 meters kolonne i Brentgruppen, i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Foreløpige data indikerer olje.

Sekundært letemål i paleocen er tørt. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom to og ni millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

30/11-8 S ble boret til et vertikalt dyp av 3822 meter under havflaten, og ble avsluttet i Dunlingruppen, i bergarter av tidlig jura alder. Havdypet er 108 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-8 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som etter avslutning av brønnen skal bore et sidesteg, undersøkelsesbrønn 30/11-8 A på et prospekt vest for 30/11-8 S, i utvinningstillatelse 035/272, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart

 kart

Oppdatert: 10.05.2011

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).