16/1-15 og 16/1-15 A

19.05.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-15 og avgrensingsbrønn 16/1-15 A.

Undersøkelsesbrønnen ble boret om lag 2 kilometer nord for oljefunnet 16/1-8 (Luno), mens avgrensingsbrønnen ble boret en halv kilometer sørvest for undersøkelsesbrønnen.

Hensikten med brønn 16/1-15 var å påvise petroleum i kritt til trias reservoarbergarter i et separat forkastningssegment nord for oljefunnet 16/1-8 (Luno). Hensikten med brønn 16/1-15 A var å avgrense oljefunnet 16/1-15. Brønnene påviste en oljekolonne på 45-50 meters høyde i en tynn, kalkrik sandstein i nedre kritt og i forvitret og porøst grunnfjell rett under sandsteinen. Olje/vann-kontakten er på samme dyp som i funnet 16/1-8. Sandsteinen i nedre kritt er 3 meter mektig i 16/1-15 og noe tynnere i 16/1-15 A. I 16/1-15 er grunnfjellet oppsprukket og porøst, mens det har betydelig dårligere reservoaregenskaper i 16/1-15 A.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. To vellykkete formasjonstester er gjennomført i 16/1-15. Den første testen ga en maksimum produksjonsrate på 105 standard kubikkmeter (Sm3) olje pr strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning over et 34 meters intervall i oppsprukket og porøst grunnfjell. Dette er den første vellykkete fullskala produksjonstest av reservoar som består av oppsprukket og porøst grunnfjell på norsk kontinentalsokkel. Den andre testen ga en maksimum produksjonsrate på 620 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning i en 3 meters sone i sandsteinen i nedre kritt. Denne testen viste gode strømningsegenskaper og meget god trykkstøtte.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 8 millioner Sm3 utvinnbar olje. Olje/gass-forholdet er 110 Sm3/ Sm3. Funnet er en nordlig forlengelse av oljefunnet 16/1-8 (Luno) og rettighetshaverne i utvinningstillatelse 338 vil inkludere disse tilleggsressursene i utbyggingsplanene for 16/1-8.

Dette er den sjette og sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-15 og 16/1-15 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 1986 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/3-4 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 kart

 

Oppdatert: 08.06.2011

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).