16/1-15 og 16/1-15 A

19.05.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-15 og avgrensingsbrønn 16/1-15 A.

Undersøkelsesbrønnen ble boret om lag 2 kilometer nord for oljefunnet 16/1-8 (Luno), mens avgrensingsbrønnen ble boret en halv kilometer sørvest for undersøkelsesbrønnen.

Hensikten med brønn 16/1-15 var å påvise petroleum i kritt til trias reservoarbergarter i et separat forkastningssegment nord for oljefunnet 16/1-8 (Luno). Hensikten med brønn 16/1-15 A var å avgrense oljefunnet 16/1-15. Brønnene påviste en oljekolonne på 45-50 meters høyde i en tynn, kalkrik sandstein i nedre kritt og i forvitret og porøst grunnfjell rett under sandsteinen. Olje/vann-kontakten er på samme dyp som i funnet 16/1-8. Sandsteinen i nedre kritt er 3 meter mektig i 16/1-15 og noe tynnere i 16/1-15 A. I 16/1-15 er grunnfjellet oppsprukket og porøst, mens det har betydelig dårligere reservoaregenskaper i 16/1-15 A.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. To vellykkete formasjonstester er gjennomført i 16/1-15. Den første testen ga en maksimum produksjonsrate på 105 standard kubikkmeter (Sm3) olje pr strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning over et 34 meters intervall i oppsprukket og porøst grunnfjell. Dette er den første vellykkete fullskala produksjonstest av reservoar som består av oppsprukket og porøst grunnfjell på norsk kontinentalsokkel. Den andre testen ga en maksimum produksjonsrate på 620 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning i en 3 meters sone i sandsteinen i nedre kritt. Denne testen viste gode strømningsegenskaper og meget god trykkstøtte.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 8 millioner Sm3 utvinnbar olje. Olje/gass-forholdet er 110 Sm3/ Sm3. Funnet er en nordlig forlengelse av oljefunnet 16/1-8 (Luno) og rettighetshaverne i utvinningstillatelse 338 vil inkludere disse tilleggsressursene i utbyggingsplanene for 16/1-8.

Dette er den sjette og sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-15 og 16/1-15 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 1986 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/3-4 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 kart

 

Oppdatert: 08.06.2011

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.