16/1-15 og 16/1-15 A

19.05.2011 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-15 og avgrensingsbrønn 16/1-15 A.

Undersøkelsesbrønnen ble boret om lag 2 kilometer nord for oljefunnet 16/1-8 (Luno), mens avgrensingsbrønnen ble boret en halv kilometer sørvest for undersøkelsesbrønnen.

Hensikten med brønn 16/1-15 var å påvise petroleum i kritt til trias reservoarbergarter i et separat forkastningssegment nord for oljefunnet 16/1-8 (Luno). Hensikten med brønn 16/1-15 A var å avgrense oljefunnet 16/1-15. Brønnene påviste en oljekolonne på 45-50 meters høyde i en tynn, kalkrik sandstein i nedre kritt og i forvitret og porøst grunnfjell rett under sandsteinen. Olje/vann-kontakten er på samme dyp som i funnet 16/1-8. Sandsteinen i nedre kritt er 3 meter mektig i 16/1-15 og noe tynnere i 16/1-15 A. I 16/1-15 er grunnfjellet oppsprukket og porøst, mens det har betydelig dårligere reservoaregenskaper i 16/1-15 A.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. To vellykkete formasjonstester er gjennomført i 16/1-15. Den første testen ga en maksimum produksjonsrate på 105 standard kubikkmeter (Sm3) olje pr strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning over et 34 meters intervall i oppsprukket og porøst grunnfjell. Dette er den første vellykkete fullskala produksjonstest av reservoar som består av oppsprukket og porøst grunnfjell på norsk kontinentalsokkel. Den andre testen ga en maksimum produksjonsrate på 620 Sm3 olje pr strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommers dyseåpning i en 3 meters sone i sandsteinen i nedre kritt. Denne testen viste gode strømningsegenskaper og meget god trykkstøtte.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 8 millioner Sm3 utvinnbar olje. Olje/gass-forholdet er 110 Sm3/ Sm3. Funnet er en nordlig forlengelse av oljefunnet 16/1-8 (Luno) og rettighetshaverne i utvinningstillatelse 338 vil inkludere disse tilleggsressursene i utbyggingsplanene for 16/1-8.

Dette er den sjette og sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 16/1-15 og 16/1-15 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 1986 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er begge permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/3-4 i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 kart

 

Oppdatert: 08.06.2011

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.