16/10-5

16.11.2012 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 568, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/10-5. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 17 kilometer sørøst for Vargfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen). Den påtraff 94 meter reservoar i Ulaformasjonen. Som forventet var det meget god reservoarkvalitet.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 568. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2990 meter under havflaten og ble avsluttet i Bryneformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 83 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/10-5 ble boret av boreinnretningen Maersk Giant, som nå skal til utvinningstillatelse 147 i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-8 S for DONG E&P Norge AS.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013