16/2-11 og 16/2-11 A

03.05.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret omlag 3,3 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6.

Hensikten med avgrensingsbrønn 16/2-11 var å få informasjon om reservoaret i sentrale deler av funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på brutto 54 meter i øvre til midtre jura bergarter av god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 7 meter intervall i sandstein i midtre jura, var på 430 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper i en reservoarenhet som ikke var formasjonstestet tidligere.

Hensikten med avgrensingsbrønnen 16/2-11 A var primært å påtreffe olje/vann-kontakten, samt undersøke variasjoner i reservoarkvalitet og tykkelse. Brønnen påtraff reservoaret 760 meter nordøst for brønn 16/2-11 med en oljekolonne på brutto 35 meter. Olje/vann-kontakten var som i nærliggende brønner og brønnen bekreftet de gode reservoaregenskapene i brønn 16/2-11.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den sjuende og åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensingsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 2072 meter, og totalt målt dyp på henholdsvis 2126 og 2365 meter under havflaten. Begge ble avsluttet i trias bergarter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 519 for å bore undersøkelsesbrønn 6201/11-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.