16/2-11 og 16/2-11 A

03.05.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret omlag 3,3 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6.

Hensikten med avgrensingsbrønn 16/2-11 var å få informasjon om reservoaret i sentrale deler av funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på brutto 54 meter i øvre til midtre jura bergarter av god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 7 meter intervall i sandstein i midtre jura, var på 430 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper i en reservoarenhet som ikke var formasjonstestet tidligere.

Hensikten med avgrensingsbrønnen 16/2-11 A var primært å påtreffe olje/vann-kontakten, samt undersøke variasjoner i reservoarkvalitet og tykkelse. Brønnen påtraff reservoaret 760 meter nordøst for brønn 16/2-11 med en oljekolonne på brutto 35 meter. Olje/vann-kontakten var som i nærliggende brønner og brønnen bekreftet de gode reservoaregenskapene i brønn 16/2-11.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den sjuende og åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensingsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 2072 meter, og totalt målt dyp på henholdsvis 2126 og 2365 meter under havflaten. Begge ble avsluttet i trias bergarter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 519 for å bore undersøkelsesbrønn 6201/11-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.