16/2-11 og 16/2-11 A

03.05.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret omlag 3,3 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6.

Hensikten med avgrensingsbrønn 16/2-11 var å få informasjon om reservoaret i sentrale deler av funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på brutto 54 meter i øvre til midtre jura bergarter av god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 7 meter intervall i sandstein i midtre jura, var på 430 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper i en reservoarenhet som ikke var formasjonstestet tidligere.

Hensikten med avgrensingsbrønnen 16/2-11 A var primært å påtreffe olje/vann-kontakten, samt undersøke variasjoner i reservoarkvalitet og tykkelse. Brønnen påtraff reservoaret 760 meter nordøst for brønn 16/2-11 med en oljekolonne på brutto 35 meter. Olje/vann-kontakten var som i nærliggende brønner og brønnen bekreftet de gode reservoaregenskapene i brønn 16/2-11.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den sjuende og åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensingsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 2072 meter, og totalt målt dyp på henholdsvis 2126 og 2365 meter under havflaten. Begge ble avsluttet i trias bergarter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 519 for å bore undersøkelsesbrønn 6201/11-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.