16/2-11 og 16/2-11 A

03.05.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret omlag 3,3 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6.

Hensikten med avgrensingsbrønn 16/2-11 var å få informasjon om reservoaret i sentrale deler av funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på brutto 54 meter i øvre til midtre jura bergarter av god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 7 meter intervall i sandstein i midtre jura, var på 430 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 60/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper i en reservoarenhet som ikke var formasjonstestet tidligere.

Hensikten med avgrensingsbrønnen 16/2-11 A var primært å påtreffe olje/vann-kontakten, samt undersøke variasjoner i reservoarkvalitet og tykkelse. Brønnen påtraff reservoaret 760 meter nordøst for brønn 16/2-11 med en oljekolonne på brutto 35 meter. Olje/vann-kontakten var som i nærliggende brønner og brønnen bekreftet de gode reservoaregenskapene i brønn 16/2-11.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den sjuende og åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensingsbrønnene 16/2-11 og 16/2-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2125 og 2072 meter, og totalt målt dyp på henholdsvis 2126 og 2365 meter under havflaten. Begge ble avsluttet i trias bergarter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 519 for å bore undersøkelsesbrønn 6201/11-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013