16/2-12

28.08.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-12.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-12 er boret i et segment omlag 10 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 5 kilometer nordvest for brønn 16/2-10.

Primært letemål for brønn 16/2-12 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i forvitret/oppsprukket grunnfjell.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 35 meter i øvre jura bergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten god.  I sekundært mål ble det påtruffet olje.

Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger tyder på at det er sammenheng mellom dette segmentet og resten av Johan Sverdrupfunnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 51.8 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0.81 g/cm3 i reservoaret av jura alder. Formasjonstester (mini-DST) er gjennomført i grunnfjellet, og de viste stabile strømningsrater av både olje og vann i ulike nivåer i de oppsprukkede og forvitrede grunnfjellsbergartene.

Brønn 16/2-12 er reklassifisert fra undersøkelsesbrønn til avgrensingsbrønn. Rettighetshaverne er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger for Johan Sverdrupfunnet

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-12 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-14 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.