16/2-12

28.08.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-12.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-12 er boret i et segment omlag 10 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 5 kilometer nordvest for brønn 16/2-10.

Primært letemål for brønn 16/2-12 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i forvitret/oppsprukket grunnfjell.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 35 meter i øvre jura bergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten god.  I sekundært mål ble det påtruffet olje.

Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger tyder på at det er sammenheng mellom dette segmentet og resten av Johan Sverdrupfunnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 51.8 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0.81 g/cm3 i reservoaret av jura alder. Formasjonstester (mini-DST) er gjennomført i grunnfjellet, og de viste stabile strømningsrater av både olje og vann i ulike nivåer i de oppsprukkede og forvitrede grunnfjellsbergartene.

Brønn 16/2-12 er reklassifisert fra undersøkelsesbrønn til avgrensingsbrønn. Rettighetshaverne er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger for Johan Sverdrupfunnet

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-12 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-14 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.