16/2-12

28.08.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-12.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-12 er boret i et segment omlag 10 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 5 kilometer nordvest for brønn 16/2-10.

Primært letemål for brønn 16/2-12 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i forvitret/oppsprukket grunnfjell.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 35 meter i øvre jura bergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten god.  I sekundært mål ble det påtruffet olje.

Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger tyder på at det er sammenheng mellom dette segmentet og resten av Johan Sverdrupfunnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 51.8 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0.81 g/cm3 i reservoaret av jura alder. Formasjonstester (mini-DST) er gjennomført i grunnfjellet, og de viste stabile strømningsrater av både olje og vann i ulike nivåer i de oppsprukkede og forvitrede grunnfjellsbergartene.

Brønn 16/2-12 er reklassifisert fra undersøkelsesbrønn til avgrensingsbrønn. Rettighetshaverne er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger for Johan Sverdrupfunnet

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-12 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-14 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013