16/2-12

28.08.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-12.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-12 er boret i et segment omlag 10 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 5 kilometer nordvest for brønn 16/2-10.

Primært letemål for brønn 16/2-12 var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i forvitret/oppsprukket grunnfjell.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 35 meter i øvre jura bergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten god.  I sekundært mål ble det påtruffet olje.

Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger tyder på at det er sammenheng mellom dette segmentet og resten av Johan Sverdrupfunnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Gass/olje-forholdet er 51.8 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0.81 g/cm3 i reservoaret av jura alder. Formasjonstester (mini-DST) er gjennomført i grunnfjellet, og de viste stabile strømningsrater av både olje og vann i ulike nivåer i de oppsprukkede og forvitrede grunnfjellsbergartene.

Brønn 16/2-12 er reklassifisert fra undersøkelsesbrønn til avgrensingsbrønn. Rettighetshaverne er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger for Johan Sverdrupfunnet

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-12 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-14 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.