16/2-13 S og 16/2-13 A

01.10.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A i Nordsjøen.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A ble boret om lag 2,5 kilometer nordøst for funnbrønnen 16/2-6 og 6,5 kilometer sørøst for avgrensningsbrønnen 16/2-10 i utvinningstillatelse 265.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-13 S var å undersøke reservoaregenskaper, - tykkelse og dybden til reservoaret, samt å avklare olje/vann-kontakten i den nordøstlige delen av funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 25 meter i øvre til midtre jura bergarter, hvorav 15 meter i reservoarbergarter med meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/2-13 A var å påtreffe olje/vann-kontakten, forbedre dybdekonvertering samt undersøke variasjoner i reservoarkvalitet og tykkelse. Brønnen påtraff reservoaret med en oljekolonne på 12 meter om lag 1250 meter nord for brønn 16/2-13 S.

Olje/vann-kontakten var 3 meter dypere enn i nabobrønnene på Johan Sverdrup-funnet i utvinningstillatelse 501. Reservoaret kom inn 4 meter grunnere enn forventet, og er positiv for nordøstflanken av funnet Johan Sverdrup. Brønnen bekreftet reservoarutbredelse, tykkelse og moderate til meget gode reservoaregenskaper mot nord.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den niende og tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2060 og 2172 meter, og totalt målt dyp på henholdsvis 2065 og 2751 meter under havflaten. Begge ble avsluttet i permiske eller eldre bergarter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 490 for å bore undersøkelsesbrønn 7120/6-3 S der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.