16/2-13 S og 16/2-13 A

01.10.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A i Nordsjøen.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A ble boret om lag 2,5 kilometer nordøst for funnbrønnen 16/2-6 og 6,5 kilometer sørøst for avgrensningsbrønnen 16/2-10 i utvinningstillatelse 265.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-13 S var å undersøke reservoaregenskaper, - tykkelse og dybden til reservoaret, samt å avklare olje/vann-kontakten i den nordøstlige delen av funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 25 meter i øvre til midtre jura bergarter, hvorav 15 meter i reservoarbergarter med meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/2-13 A var å påtreffe olje/vann-kontakten, forbedre dybdekonvertering samt undersøke variasjoner i reservoarkvalitet og tykkelse. Brønnen påtraff reservoaret med en oljekolonne på 12 meter om lag 1250 meter nord for brønn 16/2-13 S.

Olje/vann-kontakten var 3 meter dypere enn i nabobrønnene på Johan Sverdrup-funnet i utvinningstillatelse 501. Reservoaret kom inn 4 meter grunnere enn forventet, og er positiv for nordøstflanken av funnet Johan Sverdrup. Brønnen bekreftet reservoarutbredelse, tykkelse og moderate til meget gode reservoaregenskaper mot nord.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den niende og tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønnene 16/2-13 S og 16/2-13 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2060 og 2172 meter, og totalt målt dyp på henholdsvis 2065 og 2751 meter under havflaten. Begge ble avsluttet i permiske eller eldre bergarter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 490 for å bore undersøkelsesbrønn 7120/6-3 S der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.