16/2-14

07.11.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-14.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-14 ble boret i et nordvestlig segment omlag 6 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 3 kilometer nordvest for brønn 16/2-8.

Primært letemål for brønn 16/2-14 var å undersøke tykkelse og egenskaper i øvre jura reservoarbergarter nær toppen av Johan Sverdrup-strukturen. Sekundære mål var å undersøke tilstedeværelse av reservoarbergarter i trias (Hegregruppen) og undersøke reservoarkvalitet i kritt (Shetlandsgruppen). I tillegg var hensikten med brønnen å samle inn data fra lagrekken over reservoaret, som grunnlag for feltutviklingsbeslutninger og planer for framtidig produksjon og injeksjonsbrønner.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter i øvre jura reservoarbergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten meget god. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Reservoarkvalitet manglet både i Hegregruppen og i Shetlandsgruppen. I lagrekken over reservoaret ble det samlet inn data i fire nivåer.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-14 ble boret til et vertikalt dyp på 1960 meter under havflaten og ble avsluttet i trias. Havdypet er 113 meter.

Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-15 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.