16/2-14

07.11.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-14.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-14 ble boret i et nordvestlig segment omlag 6 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 3 kilometer nordvest for brønn 16/2-8.

Primært letemål for brønn 16/2-14 var å undersøke tykkelse og egenskaper i øvre jura reservoarbergarter nær toppen av Johan Sverdrup-strukturen. Sekundære mål var å undersøke tilstedeværelse av reservoarbergarter i trias (Hegregruppen) og undersøke reservoarkvalitet i kritt (Shetlandsgruppen). I tillegg var hensikten med brønnen å samle inn data fra lagrekken over reservoaret, som grunnlag for feltutviklingsbeslutninger og planer for framtidig produksjon og injeksjonsbrønner.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter i øvre jura reservoarbergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten meget god. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Reservoarkvalitet manglet både i Hegregruppen og i Shetlandsgruppen. I lagrekken over reservoaret ble det samlet inn data i fire nivåer.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-14 ble boret til et vertikalt dyp på 1960 meter under havflaten og ble avsluttet i trias. Havdypet er 113 meter.

Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-15 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.