16/2-14

07.11.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-14.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-14 ble boret i et nordvestlig segment omlag 6 kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 3 kilometer nordvest for brønn 16/2-8.

Primært letemål for brønn 16/2-14 var å undersøke tykkelse og egenskaper i øvre jura reservoarbergarter nær toppen av Johan Sverdrup-strukturen. Sekundære mål var å undersøke tilstedeværelse av reservoarbergarter i trias (Hegregruppen) og undersøke reservoarkvalitet i kritt (Shetlandsgruppen). I tillegg var hensikten med brønnen å samle inn data fra lagrekken over reservoaret, som grunnlag for feltutviklingsbeslutninger og planer for framtidig produksjon og injeksjonsbrønner.

Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter i øvre jura reservoarbergarter. Som forventet var reservoarkvaliteten meget god. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Reservoarkvalitet manglet både i Hegregruppen og i Shetlandsgruppen. I lagrekken over reservoaret ble det samlet inn data i fire nivåer.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-14 ble boret til et vertikalt dyp på 1960 meter under havflaten og ble avsluttet i trias. Havdypet er 113 meter.

Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensingsbrønn 16/2-15 i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrupfunnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013