16/5-2 S

17.01.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-2 S. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnen er boret om lag ni kilometer sør for funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) og fire kilometer sørvest for nærmeste avgrensningsbrønn 16/2-7. Funnet ble påvist i september 2010 i øvre jura reservoarbergarter og flere brønner har nå avgrenset funnet.  

Hensikten med brønn 16/5-2 var å avgrense den sørlige delen av oljefunnet. Brønnen påtraff 15 meter reservoarbergart av mellom til seinjura alder, hvorav de øvre åtte meterne var av utmerket reservoarkvalitet.

Toppen av reservoaret kom inn dypere enn prognosert og under olje/vannkontakten. Gode oljespor ble observert under kontakten. Brønnen blir klassifisert som tørr. Det er foreløpig uklart hvor stort område rundt brønnen som berøres av disse negative brønnresultatene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Avgrensningsbrønn 16/5-2 ble boret til et målt dyp på 2042 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i trias bergarter, og blir plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore neste avgrensningsbrønn, 16/2-11, på funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.