16/5-2 S

17.01.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-2 S. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnen er boret om lag ni kilometer sør for funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) og fire kilometer sørvest for nærmeste avgrensningsbrønn 16/2-7. Funnet ble påvist i september 2010 i øvre jura reservoarbergarter og flere brønner har nå avgrenset funnet.  

Hensikten med brønn 16/5-2 var å avgrense den sørlige delen av oljefunnet. Brønnen påtraff 15 meter reservoarbergart av mellom til seinjura alder, hvorav de øvre åtte meterne var av utmerket reservoarkvalitet.

Toppen av reservoaret kom inn dypere enn prognosert og under olje/vannkontakten. Gode oljespor ble observert under kontakten. Brønnen blir klassifisert som tørr. Det er foreløpig uklart hvor stort område rundt brønnen som berøres av disse negative brønnresultatene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Avgrensningsbrønn 16/5-2 ble boret til et målt dyp på 2042 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i trias bergarter, og blir plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore neste avgrensningsbrønn, 16/2-11, på funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.