16/5-2 S

17.01.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-2 S. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnen er boret om lag ni kilometer sør for funnbrønnen 16/2-6 (”Avaldsnes”) og fire kilometer sørvest for nærmeste avgrensningsbrønn 16/2-7. Funnet ble påvist i september 2010 i øvre jura reservoarbergarter og flere brønner har nå avgrenset funnet.  

Hensikten med brønn 16/5-2 var å avgrense den sørlige delen av oljefunnet. Brønnen påtraff 15 meter reservoarbergart av mellom til seinjura alder, hvorav de øvre åtte meterne var av utmerket reservoarkvalitet.

Toppen av reservoaret kom inn dypere enn prognosert og under olje/vannkontakten. Gode oljespor ble observert under kontakten. Brønnen blir klassifisert som tørr. Det er foreløpig uklart hvor stort område rundt brønnen som berøres av disse negative brønnresultatene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Avgrensningsbrønn 16/5-2 ble boret til et målt dyp på 2042 meter under havflaten. Brønnen ble avsluttet i trias bergarter, og blir plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore neste avgrensningsbrønn, 16/2-11, på funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013