2/4-21 og 2/4-21 A

02.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 146 og 333, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-21 og avgrensningsbrønn 2/4-21 A.

Brønnene er boret i den sørlige delen av Nordsjøen om lag 20 kilometer nord for Ekofiskfeltet.

Hensikten med brønn 2/4-21 var å påvise petroleum i øvre jura sandstein i Farsundformasjonen. Brønnen påviste gass/kondensat i en 48 meter brutto kolonne med reservoarbergarter av god kvalitet som forventet.

Hensikten med sidesteget 2/4-21 A var å avgrense funnet ved å påvise gass/vann-kontakten og bekrefte reservoarutbredelsen. I denne brønnen ble det påvist petroleum i en 70 meter brutto kolonne.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 11 og 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart.

Ingen av brønnene er formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er boret under høy temperatur og høyt trykk. Det blir nå vurdert å bore avgrensningsbrønner på funnet og også boring av andre prospekter i området.  

Brønn 2/4-21 ble boret til et vertikalt dyp av 5344 meter under havflaten og avsluttet i sen jura alder. Avgrensningsbrønn 2/4-21 A ble boret til et vertikalt dyp av 5237 meter under havflaten. Havdypet er 67 meter.

Brønn 2/4-21 og 2/4-21 A ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant som nå skal overtas av ConocoPhillips Skandinavia AS for å utføre pluggeoperasjoner i utvinningstillatelse 018 nær Ekofiskfeltet.


Lenker til ODs faktasider:


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).