2/4-21 og 2/4-21 A

02.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 146 og 333, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-21 og avgrensningsbrønn 2/4-21 A.

Brønnene er boret i den sørlige delen av Nordsjøen om lag 20 kilometer nord for Ekofiskfeltet.

Hensikten med brønn 2/4-21 var å påvise petroleum i øvre jura sandstein i Farsundformasjonen. Brønnen påviste gass/kondensat i en 48 meter brutto kolonne med reservoarbergarter av god kvalitet som forventet.

Hensikten med sidesteget 2/4-21 A var å avgrense funnet ved å påvise gass/vann-kontakten og bekrefte reservoarutbredelsen. I denne brønnen ble det påvist petroleum i en 70 meter brutto kolonne.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 11 og 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart.

Ingen av brønnene er formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er boret under høy temperatur og høyt trykk. Det blir nå vurdert å bore avgrensningsbrønner på funnet og også boring av andre prospekter i området.  

Brønn 2/4-21 ble boret til et vertikalt dyp av 5344 meter under havflaten og avsluttet i sen jura alder. Avgrensningsbrønn 2/4-21 A ble boret til et vertikalt dyp av 5237 meter under havflaten. Havdypet er 67 meter.

Brønn 2/4-21 og 2/4-21 A ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant som nå skal overtas av ConocoPhillips Skandinavia AS for å utføre pluggeoperasjoner i utvinningstillatelse 018 nær Ekofiskfeltet.


Lenker til ODs faktasider:


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.