2/4-21 og 2/4-21 A

02.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 146 og 333, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-21 og avgrensningsbrønn 2/4-21 A.

Brønnene er boret i den sørlige delen av Nordsjøen om lag 20 kilometer nord for Ekofiskfeltet.

Hensikten med brønn 2/4-21 var å påvise petroleum i øvre jura sandstein i Farsundformasjonen. Brønnen påviste gass/kondensat i en 48 meter brutto kolonne med reservoarbergarter av god kvalitet som forventet.

Hensikten med sidesteget 2/4-21 A var å avgrense funnet ved å påvise gass/vann-kontakten og bekrefte reservoarutbredelsen. I denne brønnen ble det påvist petroleum i en 70 meter brutto kolonne.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 11 og 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart.

Ingen av brønnene er formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er boret under høy temperatur og høyt trykk. Det blir nå vurdert å bore avgrensningsbrønner på funnet og også boring av andre prospekter i området.  

Brønn 2/4-21 ble boret til et vertikalt dyp av 5344 meter under havflaten og avsluttet i sen jura alder. Avgrensningsbrønn 2/4-21 A ble boret til et vertikalt dyp av 5237 meter under havflaten. Havdypet er 67 meter.

Brønn 2/4-21 og 2/4-21 A ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant som nå skal overtas av ConocoPhillips Skandinavia AS for å utføre pluggeoperasjoner i utvinningstillatelse 018 nær Ekofiskfeltet.


Lenker til ODs faktasider:


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013